FAVBPa18 Bakalářská diplomová práce

Filozofická fakulta
podzim 2018
Rozsah
0/0/0. 0 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. et Mgr. Marie Barešová, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Jaromír Blažejovský, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Petra Fujdlová (cvičící)
Mgr. Šárka Gmiterková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Radomír D. Kokeš, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. Pavel Skopal, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jan Trnka, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Michal Večeřa, Ph.D. (cvičící)
prof. PhDr. Jiří Voráč, Ph.D. (cvičící)
Garance
PhDr. Jaromír Blažejovský, Ph.D.
Ústav filmu a audiovizuální kultury - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav filmu a audiovizuální kultury - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Požadovaný rozsah bakalářské diplomové práce: 72.000 znaků (tj. 40 normostran). Práce se realizuje v rámci Bakalářských seminářů II-IV. Dále viz manuál na webu FAV.
Osnova
  • - konzultace zvoleného tématu - prezentace tématu a dílčích výsledků na semináři - oponentura projektů
Literatura
  • ALTMAN, Rick (2002): Obaly na vícero použití. Žánrové produkty a proces recyklace. Iluminace 14, č. 4, s. 5–40
  • KLINGEROVÁ, Barbara (2004): Konečná a nekonečná historie filmu: rekonstruování minulosti v recepčních studiích. In: Petr Szczepanik (ed.), Nová filmová historie. Antologie současného myšlení o dějinách kinematografie a audiovizuální kultury. Praha
Metody hodnocení
Srov. http://www.phil.muni.cz/wufv/home/studium/zpusob-a-terminy-odevzdavani-zaverecne-prace
Navazující předměty
Informace učitele
http://www.phil.muni.cz/wufv/home/studium/bakalarska-prace-manual
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2004, podzim 2004, jaro 2005, podzim 2005, jaro 2006, podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, jaro 2019, podzim 2019.