FAVBPa20 Bakalářská oborová práce

Filozofická fakulta
jaro 2019
Rozsah
0/0/0. 0 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. et Mgr. Marie Barešová, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Jaromír Blažejovský, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Petra Fujdlová (cvičící)
doc. Mgr. Pavel Skopal, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jan Trnka, Ph.D. (cvičící), doc. Mgr. Lucie Česálková, Ph.D. (zástupce)
Mgr. Michal Večeřa, Ph.D. (cvičící)
prof. PhDr. Jiří Voráč, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Pavel Skopal, Ph.D.
Ústav filmu a audiovizuální kultury - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Patrycja Astrid Twardowska
Dodavatelské pracoviště: Ústav filmu a audiovizuální kultury - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Požadovaný rozsah bakalářské oborové práce: 40.000 znaků (tj. 23 normostrany). Práce se realizuje v rámci Bakalářských seminářů II-IV. Dále viz https://fav.phil.muni.cz/studium/bakalarske-studium/realizace-bakalarske-zaverecne-prace.
Osnova
  • - konzultace zvoleného tématu - prezentace tématu a dílčích výsledků na semináři - oponentura projektů
Literatura
  • KLINGEROVÁ, Barbara (2004): Konečná a nekonečná historie filmu: rekonstruování minulosti v recepčních studiích. In: Petr Szczepanik (ed.), Nová filmová historie. Antologie současného myšlení o dějinách kinematografie a audiovizuální kultury. Praha
  • ALTMAN, Rick (2002): Obaly na vícero použití. Žánrové produkty a proces recyklace. Iluminace 14, č. 4, s. 5–40
Metody hodnocení
https://fav.phil.muni.cz/studium/bakalarske-studium/odevzdani-zaverecne-bakalarske-a-magisterske-prace
Navazující předměty
Informace učitele
https://fav.phil.muni.cz/studium/bakalarske-studium/realizace-bakalarske-zaverecne-prace
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2005, jaro 2006, podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, podzim 2019, jaro 2020.