FAVMPa04 Magisterský seminář IV/1

Filozofická fakulta
jaro 2021
Rozsah
0/2/0. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Radomír D. Kokeš, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Pavel Skopal, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Jaromír Blažejovský, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Šárka Gmiterková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Martin Kos (cvičící)
Mgr. Jitka Lanšperková (cvičící)
Mgr. Ondřej Pavlík (cvičící)
Mgr. Kateřina Šardická (cvičící)
Mgr. Michal Večeřa, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Pavel Skopal, Ph.D.
Ústav filmu a audiovizuální kultury - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav filmu a audiovizuální kultury - Filozofická fakulta
Předpoklady
FAVMPa03 Mag. sem. III || FAVMKa03 Mag.sem. III
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Kurs je určen k absolvování ve 4. semestru studia.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Závěrečný kurs z cyklu čtyř seminářů věnovaných přípravě magisterské práce. Seminář IV/1 je určen k realizaci DIPLOMOVÉ práce a výstupem je její konečná verze. Podrobně viz manuál na webu FAV.
Osnova
  • - příprava diplomové práce
Literatura
  • Literatura dle zadání.
Výukové metody
Seminární diskuze.
Metody hodnocení
Konzultační typ výuky dle individuální domluvy ve stanovených termínech a/nebo v konzultačních hodinách.
Navazující předměty
Informace učitele
https://fav.phil.muni.cz/studium/magisterske-navazujici-studium/realizace-magisterske-zaverecne-prace
Termín odevzdání kompletní pracovní (nesvázané) verze: do 31. října v podzimním semestru, do 31. března v jarním semestru, do 31. května pro prodloužené zkouškové období jarního semestru. Termín odevzdání konečné verze (vložení do archivu závěrečné práce): do 30. listopadu v podzimním semestru, do 30. dubna v jarním semestru, do 30. června pro prodloužené zkouškové období jarního semestru. Viz web: https://fav.phil.muni.cz/studium/bakalarske-studium/odevzdani-zaverecne-bakalarske-a-magisterske-prace
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2005, podzim 2005, jaro 2006, podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020.