FAVMPa050 Historická poetika filmu

Filozofická fakulta
jaro 2023
Rozsah
0/2/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Radomír D. Kokeš, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. Pavel Skopal, Ph.D. (náhr. zkoušející)
Garance
doc. Mgr. Pavel Skopal, Ph.D.
Ústav filmu a audiovizuální kultury - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav filmu a audiovizuální kultury - Filozofická fakulta
Rozvrh
Čt 12:00–13:40 C34
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Kurs je určen k absolvování v 1. semestru studia.
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem je prohloubení znalostí metodologických postupů a teoretických konceptů, které si studenti osvojili v průběhu bakalářského studia a seznámení s koncepty novými, které jim umožní řešit odlišné badatelské problémy. Předmět se zaměří na koncepty, programy a konkrétní výzkumné projekty spojené s tradicí tzv. historické poetiky filmu.
Výstupy z učení
Po absolvování kurzu budou studenti schopni: kriticky zhodnotit a využít škálu teoretických konceptů pro formulování kvalitní výzkumné hypotézy, orientovat se v teoretické a metodologické literatuře k prezentovaným výzkumným oblastem, připravit a realizovat relevantní výzkumný projekt z oblasti historické poetiky filmu.
Osnova
 • Oblasti, jež budou představeny, vysvětleny a analyzovány v širších souvislostech jak dobových diskuzí, tak epistemických možností historické poetiky filmu:
 • - ruský formalismus a český strukturalismus: formulování výzkumných východisek (Jurij Tyňanov, Roman Jakobson, Jan Mukařovský);
 • - dějiny stylu ve čtyřicátých až šedesátých letech (André Bazin, Noël Burch)
 • - historická poetika filmu (David Bordwell)
 • - neoformalistická poetika filmu (Kristin Thompsonová)
 • - statistické dějiny stylu (Barry Salt)
 • - výzkumy rané kinematografie blízké poetice filmu (např. Tom Gunning, Thomas Elsaesser, John Fullerton, Jurij Civjan, Charlie Keil, Ben Brewster, Lea Jacobs)
 • - problémově založené projekty spojené např. s nástupem zvuku, národními kinematografiemi, autorskou kinematografií, narativní tradicí (Charles O'Brien, Colin Crisp, Colin Burnett, Patrick Keating, Gary Bettinson, Scott Higgins)
 • - výzkumy televizní poetiky (Jason Mittell, Jeremy Butler).
Literatura
 • BURNETT, Colin. The Invention of Robert Bresson. Bloomington: Indiana University Press, 2016.
 • BUTLER, Jeremy G. Television Style. New York: Routledge, 2009.
 • MITTELL, Jason. Complex TV: The Poetics of Contemporary Television Storytelling. New York: New York University Press, 2015.
 • BORDWELL, David. Poetics of cinema. New York: Routledge, 2008. xii, 499. ISBN 9780415977784. info
 • O'BRIEN, Charles. Cinema's conversion to sound : technology and film style in France and the U.S. Bloomington: Indiana University Press, 2005. xi, 200. ISBN 0253217202. info
 • Early cinema : space, frame, narrative. Edited by Thomas Elsaesser - Adam Barker. Repr. London: BFI Publishing, 1997. 424 s. ISBN 0851702457. info
 • BORDWELL, David. On the history of film style. Cambridge: Harvard University Press, 1997. x, 322. ISBN 0674634292. info
 • SALT, Barry. Film style and technology : history and analysis. 2nd. expand. ed. London: Starword, 1992. 351 s. ISBN 095090662X. info
 • BURCH, Noël. Life to those shadows. Edited by Ben Brewster. Berkeley: University of California Press, 1990. 317 s. ISBN 0520071441. info
 • THOMPSON, Kristin. Breaking the glass armor : neoformalist film analysis. Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1988. x, 361. ISBN 0691067244. info
 • BORDWELL, David. Narration in the fiction film. Madison: University of Wisconsin Press, 1985. xiv, 370. ISBN 0299101746. info
 • BORDWELL, David, Janet STAIGER a Kristin THOMPSON. The classical Hollywood cinema : film style & mode of production to 1960. New York: Columbia University Press, 1985. xv, 506. ISBN 0231060556. info
 • BAZIN, André. Co je to film? Praha: Československý filmový ústav, 1979. info
Výukové metody
Přednášky, povinná průběžná četba, diskuze v hodině, vypracování a prezentace návrhu výzkumného projektu v tradicích prezentovaných konceptů v závěrečných hodinách semestru.
Metody hodnocení
Pravidelné odevzdávání čtecích karet, odevzdání návrhu a prezentace výzkumných projektů v závěru semestru, znalostní test.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2023/FAVMPa050