FAVh001 Česká nová vlna

Filozofická fakulta
podzim 2020
Rozsah
2/0/0. Kombinovaná forma: 16 hodin/semestr. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
Mgr. Šárka Gmiterková, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Šárka Gmiterková, Ph.D.
Ústav filmu a audiovizuální kultury - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav filmu a audiovizuální kultury - Filozofická fakulta
Rozvrh
St 8:00–11:40 C34
Předpoklady
Nejsou.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 15 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Fenomén tzv.nových vln v obecném povědomí asociuje dosud nepřekonaný vrchol řady národních kinematografií. Kurz se zaměří na českou (československou) novou vlnu a představí ji z řady perspektiv - průmyslové, ekonomické, stylistické, narativní a také jako jev generační a coby formu spolupráce. Jednotlivé lekce se zaměří na klíčové osobnosti spojené s novou vlnou, a to nejen režiséry, ale také spisovatele a scenáristy, kameramany, herce a další klíčové spolupracovníky. Kurz bude postupovat chronologicky; nejprve přiblíží vývoj druhé poloviny 50.let, která položila strukturní, tematické a estetické základy vývoji v následující dekádě, a přes 60.roky se dostane až na samý počátek normalizace. Sérii přednášek doplní tematické projekce z Blu-Ray nebo DVD.
Výstupy z učení
Studenti budou po absolvování předmětu:
- Seznámeni s klíčovými osobnostmi české nové vlny a jejich dílem
- Vnímat tuto tvorbu v širším sociálním, ekonomickém, kulturním a estetickém kontextu
- Schopni vysvětlit koncept modernistického filmu
Osnova
 • 1. Co je to modernistický film? Definice umělecké kinematografie v 60.letech
 • 2. Druhá polovina 50. let a Banská Bystrica. Širší socio-kulturní kontext 60.let
 • 3. Učitelé a žáci - FAMU a generační kontext české nové vlny
 • 4. Státně-socialistický modus produkce, část první
 • 5. Státně-socialistický modus produkce, část druhá
 • 6. Cenzura jako forma dialogu?
 • 7. Typy postav ve filmech české nové vlny
 • 8. Inovace na rovině narace a stylu - část první
 • 9. Inovace na rovině narace a stylu - část druhá
 • 10. Klíčoví spolupracovníci novovlnných režisérů; kameramané, scenáristé, herci a další - část první
 • 11. Klíčoví spolupracovníci novovlnných režisérů; kameramané, scenáristé, herci a další - část druhá
 • 12. Nová vlna končí - začátek normalizace na Barrandově.
Literatura
  povinná literatura
 • Briana Čechová (ed.). Všichni dobří rodáci. Praha: Národní filmový archiv, 2013.
 • BATISTOVÁ, Anna (ed.). Hoří, má panenko. Praha: Národní filmový archiv, 2012. 304 s.
 • SKOPAL, Pavel. Naplánovaná kinematografie. Český filmový průmysl 1945 až 1960. Praha: Academia, 2012. 560 s. Šťastné zítřky. ISBN 978-80-200-2096-3. info
 • HULíIK, Štěpán: Kinematografie zapomnění :počátky normalizace ve Filmovém studiu Barrandov (1968-1973). Praha: Academia, 2011.
 • HAMES, Peter. Československá nová vlna. Translated by Tomáš Pekárek. Vydání první. [Praha]: Levné knihy, 2008. 344 stran. ISBN 9788073095802. info
 • VORÁČ, Jiří. Ivan Passer: Filmový vypravěč rozmanitostí aneb od Intimního osvětlení k Nomádovi. 1. vydání. Brno: Host, 2008. 320 s. mimo edice. ISBN 978-80-7294-277-0. info
 • PŘÁDNÁ, Stanislava, Zdena ŠKAPOVÁ a Jiří CIESLAR. Démanty všednosti :český a slovenský film 60. let : kapitoly o nové vlně. Vyd. 1. Praha: Pražská scéna, 2002. 387 s. ISBN 80-86102-17-3. info
 • Opěla, Vladimír a kol. (2004): Český hraný film IV. 1961-1970. Praha: Národní filmový archiv.
 • NOVÁK, Jan a Miloš FORMAN. Co já vím? : autobiografie Miloše Formana. Vyd. 1. Brno: Atlantis, 1994. 237 s. ISBN 8071080764. info
 • JURÁČEK, Pavel. Deník :(1959-1974). Vyd. 1. Praha: Národní filmový archiv, 2003. 1075 s., [. ISBN 80-7004-110-2. info
 • SZCZEPANIK, Petr. Továrna Barrandov : svět filmařů a politická moc 1945-1970. Vydání první. [Praha]: Národní filmový archiv, 2016. 419 stran. ISBN 9788070041772. info
 • SKUPA, Lukáš. Vadí - nevadí : česká filmová cenzura v 60. letech. Vydání první. [Praha]: NFA, 2016. 263 stran. ISBN 9788070041727. info
 • KOVÁCS, András Bálint. Screening modernism : European art cinema, 1950-1980. Chicago: University of Chicago Press, 2007. xii, 427. ISBN 9780226451657. info
  doporučená literatura
 • BOČEK, Jaroslav. Kapitoly o filmu. Praha: Orbis, 1968. info
 • Žalman, Jan (1993): Umlčený film. Kapitoly z bojů o lidskou tvář československého filmu. Praha: Národní filmový archiv.
 • LIEHM, A. J. Ostře sledované filmy :československá zkušenost. Edited by Jan Lukeš. Vyd. v ČR a v tomto souboru. Praha: Národní filmový archiv, 2001. 470 s., [1. ISBN 80-7004-100-5. info
 • Janoušek, Jiří (ed.): 3 1/2 : Černý Petr, Křik, O něčem jiném, Postava k podpírání. Praha: Orbis, 1965.
 • Janoušek, Jiří (ed.): 3 1/2 poidruhé: Ewald Schorm, Ivan Passer, Jan Němec, Karel Vachek. Praha: Orbis, 1969.
 • Film - pravda : sborník úvah, názorů, rozhovorů. [Praha]: Ústřední ředitelství ČSF, 1964. info
 • Filmový sborník historický 4. Česká a slovenská kinematografie 60. let. Praha: Národní filmový archiv, 1993.
 • Iluminace, 8, 1996, č. 1 (český film 60. let).
 • Zlatá šedesátá :česká literatura s společnost v letech tání, kolotání a ... zklamání : materiály z konference pořádané Ústavem pro českou literaturu AV ČR 16. - 18. června 1999. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2000. 420 s. ISBN 80-85778-27-0. info
 • http://www.zlatasedesata.cz/
 • VORÁČ, Jiří. Český film v exilu. Kapitoly z dějin po roce 1968. 1. vyd. Brno: Host, 2004. 192 s. Mimo edice. ISBN 80-7294-139-9. info
 • Lukeš, Jan: Diagnózy času. Český a slovenský poválečný film. Praha: Slovart, 2013.
Výukové metody
Série přednášek a navazující filmové projekce.
Metody hodnocení
Písemný test.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován jednou za tři roky.

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2020/FAVh001