FAVh004 Český a slovenský film za normalizace

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
4/0/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
PhDr. Jaromír Blažejovský, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jana Čuprová (pomocník)
Garance
PhDr. Jaromír Blažejovský, Ph.D.
Ústav filmu a audiovizuální kultury - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Patrycja Astrid Twardowska
Dodavatelské pracoviště: Ústav filmu a audiovizuální kultury - Filozofická fakulta
Rozvrh
Po 16:00–20:40 C34; a Čt 27. 2. 14:00–17:40 C34, Čt 12. 3. 14:00–17:40 C34, Čt 19. 3. 14:00–17:40 C34, Čt 16. 4. 14:00–17:40 C34, Čt 30. 4. 14:00–17:40 C34
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 77 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 31/77, pouze zareg.: 0/77, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/77
Mateřské obory/plány
předmět má 18 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Přednáška o tzv. normalizačním období v české a slovenské kinematografii (1970-1989).
Cílem předmětu je přiblížit historické a ideologické pozadí tohoto období a jeho mentalitu.
Objektem zkoumání budou oficiální díla vyrobená na základě tzv. společenské objednávky, ale i filmy pro děti a mládež, žánrová produkce a dokumenty.
Výstupy z učení
Na konci kursu bude student schopen:
- orientovat se v politickém pozadí normalizační kinematografie,
- analyzovat ideologické prvky, které jsou v normalizačních filmech explicitně či implicitně obsaženy,
- vést rozhovory s pamětníky a pracovat metodou orální historie,
- diskutovat o metodologických otázkách výzkumu soudobých dějin.
Osnova
 • Úvod, normalizace a problematika jejího výzkumu
 • Periodizace normalizačního období
 • Organizační a kádrové změny v Československém filmu po roce 1968
 • Distribuce filmů
 • Československá televize
 • Politika strany v kultuře
 • Dominantní ideové koncepty
 • Preferovaná témata
 • Filmy ze současnosti
 • Žánrové filmy
 • Filmy pro děti a mládež
 • Autorský film
 • Filmová kritika
Literatura
  povinná literatura
 • HULÍK, Štěpán. Kinematografie zapomnění : počátky normalizace ve Filmovém studiu Barrandov (1968-1973). Vyd. 1. Praha: Academia, 2011. 475 s. ISBN 9788020020413. info
 • BLAŽEJOVSKÝ, Jaromír. Čas sluhů (1969 - 1989). In Marta Sylvestrová (ed): Český filmový plakát 20. století. Brno - Praha: Moravská galerie - Ex libris, 2004. s. 106-114. mimo edice. ISBN 80-7027-125-6. info
  doporučená literatura
 • BLAŽEJOVSKÝ, Jaromír. Normalizační film. Cinepur. Praha: Sdružení přátel Cinepuru, 2002, XI., č. 21, s. 6-11. ISSN 1213-516X. info
 • Film a dějiny. Edited by Petr Kopal. Vyd. 1. Praha: Casablanca, 2014. 662 s. ISBN 9788087912133. info
 • KOPAL, Petr. Film a dějiny. Vydání první. Praha: Václav Žák - Casablanca, 2016. 348 stran. ISBN 9788087912515. info
  neurčeno
 • MACEK, Václav a Jelena PAŠTÉKOVÁ. Dejiny slovenskej kinematografie. Martin: Osveta, 1997. 599 s. ISBN 8021704004. info
 • MELOUNEK, Pavel. Horečky všedního dne, aneb, Nová jména, nové pohledy v našem filmu 70. a 80. let. Praha: Čs. filmový ústav, 1987. info
 • BÍLEK, Petr A. a Blanka ČINÁTLOVÁ. Tesilová kavalérie. Popkulturní obrazy normalizace. Příbram: Pistorius & Olšanská, 2010. 253 s. ISBN 978-80-87053-44-7. info
 • KABELE, Jiří a Martin HÁJEK. Jak vládli? : průvodce hierarchiemi reálného socialismu. 1. vyd. Brno: Doplněk, 2008. 213 s. ISBN 9788072392131. info
 • PULLMANN, Michal. Konec experimentu : přestavba a pád komunismu v Československu. Vyd. 1. Praha: Scriptorium, 2011. 243 s. ISBN 9788087271315. info
 • KOLÁŘ, Pavel a Michal PULLMANN. Co byla normalizace? : studie o pozdním socialismu. Vydání první. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2016. 222 stran. ISBN 9788074225604. info
 • BREN, Paulina. Zelinář a jeho televize : kultura komunismu po pražském jaru 1968. Vydání 1. Praha: Academia, 2013. 458 stran. ISBN 9788020023223. info
Výukové metody
Přednášky, diskuse, projekce filmů, domácí příprava, výzkum.
Část kontaktních přednášek bude určena i studentům kombinované formy studia a bude věnována úvodu do problematiky a vybraným tématům, která nemají oporu v povinné a doporučené literatuře.
Metody hodnocení
Esej nebo rozhovor s pamětníkem.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován jednou za tři roky.

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2020/FAVh004