FAVp006 Média a dokument. Seminář psaní o dokumentárním filmu

Filozofická fakulta
podzim 2021
Rozsah
0/2/0. Kombinovaná forma: 16 hodin/semestr. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Jitka Lanšperková (cvičící)
PhDr. BcA. Andrea Slováková, Ph.D., MBA (cvičící), Mgr. Jitka Lanšperková (zástupce)
Garance
doc. Mgr. Pavel Skopal, Ph.D.
Ústav filmu a audiovizuální kultury - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav filmu a audiovizuální kultury - Filozofická fakulta
Rozvrh
Čt 12:00–13:40 03019
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 18 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Seminář tvůrčího psaní o dokumentárním filmu je příležitostí pro studenty filmových studií, žurnalistiky a dalších humanitních a společenských oborů trénovat pod vedením významných kritiků a teoretiků svoje dovednosti v reflexi filmů a festivalových událostí.
Jak se dá o dokumentárním filmu psát v rámci různých žánrů? Jaké překážky a přednosti jednotlivé žánry pro dialog s dokumentem mají? Jaké jsou konvence a jaké možnosti těchto žánrů?
Předmět sestává ze tří bloků:
1.1. Přednášky předních českých novinářů v rámci MFDF Ji.hlava - představují studentům různé podoby kritické reflexe, úskalí a přednosti jednotlivých žánrů, když materiálem pro promýšlení je dokumentární film anebo filmový festival.
1.2. Přednášky zahraničních lektorů (v rámci MFDF Ji.hlava) otevírají další širší témata mediálního otisku dokumentárního filmu.
2. Samostatná práce studentů - každý si zvolí jeden žánr a během tří dnů (v rámci MFDF Ji.hlava) připraví svůj text.
3. Kritické semináře s jednotlivými lektory - důkladná analýza sepsaných textů.

V případě zpřísnění epidemiologických opatření bude seminář převeden do online podoby.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
Porozumět problematice dokumentární kinematografie.
Porozumět problematice psaní o dokumentárním filmu v různých žánrech a stylech.
Napsat kritickou reflexi dokumentárního filmu.
Analyzovat kritický diskurs.
Osnova
  • Všechny přednášky se konají v rámci Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Ji.hlava ve dnech 27.10. - 31. 10. 2021. Podrobný rozpis lekcí bude doplněn dle informací z MFDF Ji.hlava.
Literatura
    povinná literatura
  • NICHOLS, Bill. Úvod do dokumentárního filmu. 1. vyd. Praha: Akademie múzických umění v Praze, 2010. 316 s. ISBN 9788073311810. info
  • GAUTHIER, Guy. Dokumentární film, jiná kinematografie. Translated by Ladislav Šerý. 1. vyd. V Praze: Akademie múzických umění, 2004. 507 s. ISBN 8073310236. info
  • DO. Sborníky textů o dokumentu. Jihlava: JSAF.
  • http://www.dokrevue.cz/
Výukové metody
Teoretické přednášky, kritické semináře, samostatná práce, diskuse.
Výuka se realizuje v rámci MFDF Ji.hlava.
Festival zajišťuje účastníkům semináře nízkorozpočtové ubytování a zdarma akreditaci PRESS na celou dobu festivalu.
Metody hodnocení
Podmínky hodnocení:
1. Účast na všech přednáškách je povinná.
2. Absolvování kritického semináře s lektorem.
3. Písemná práce: text zpracovaný ve vybraném žánru; optimální rozsahy jednotlivých textů určuje lektor - obvykle 9.000 znaků.
Pro potřeby zápočtu studenti svůj text přepracují na základě konzultace v rámci kritického semináře a zašlou do 12.11. svému lektorovi a současně na andreas@ji-hlava.cz a vyučující.
Informace učitele
https://www.ji-hlava.cz/media-a-dokument
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2021/FAVp006