FAVp006 Média a dokument. Seminář psaní o dokumentárním filmu

Filozofická fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/2/0. Kombinovaná forma: 16 hodin/semestr. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Jitka Lanšperková (cvičící)
PhDr. BcA. Andrea Slováková, Ph.D., MBA (cvičící), Patrycja Astrid Twardowska (zástupce)
Garance
doc. Mgr. Pavel Skopal, Ph.D.
Ústav filmu a audiovizuální kultury - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav filmu a audiovizuální kultury - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 18 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Seminář tvůrčího psaní o dokumentárním filmu je příležitostí pro studenty filmových studií, žurnalistiky a dalších humanitních a společenských oborů trénovat pod vedením významných kritiků a teoretiků svoje dovednosti v reflexi filmů a festivalových událostí.
Jak se dá o dokumentárním filmu psát v rámci různých žánrů? Jaké překážky a přednosti jednotlivé žánry pro dialog s dokumentem mají? Jaké jsou konvence a jaké možnosti těchto žánrů?
Předmět sestává ze tří bloků:
1.1. Přednášky předních českých novinářů v rámci MFDF Ji.hlava - představují studentům různé podoby kritické reflexe, úskalí a přednosti jednotlivých žánrů, když materiálem pro promýšlení je dokumentární film anebo filmový festival.
1.2. Přednášky zahraničních lektorů (v rámci MFDF Ji.hlava) otevírají další širší témata mediálního otisku dokumentárního filmu.
2. Samostatná práce studentů - každý si zvolí jeden žánr a během tří dnů (v rámci MFDF Ji.hlava) připraví svůj text.
3. Kritické semináře s jednotlivými lektory - důkladná analýza sepsaných textů.

V případě zpřísnění epidemiologických opatření bude seminář převeden do online podoby.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
Porozumět problematice dokumentární kinematografie.
Porozumět problematice psaní o dokumentárním filmu v různých žánrech a stylech.
Napsat kritickou reflexi dokumentárního filmu.
Analyzovat kritický diskurs.
Osnova
 • Všechny přednášky se konají v rámci Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Ji.hlava ve dnech 28. 9. - 1. 11. 2020. Nově je seminář Média a dokument rozdělen do dvou úrovní. Úroveň 1 je určena studentům, kteří mají tento seminář zapsán poprvé, úroveň 2 je určena studentům, kteří seminář absolvují po druhé.
 • Úroveň 1
 • Středa 28. 10. 2020
 • 1. blok: přednášky v češtině: recenze v deníku a na internetu, recenze v odborném tisku, komentář, rozhovor, esej
 • Čtvrtek 29. 10. 2020
 • 2. blok: dílna v češtině + 2 workshopy v angličtině, student si vybírá jeden ze dvou (bude upřesněno)
 • Pátek až sobota 30. - 31. 10. 2020
 • samostatná příprava textů
 • Neděle 1. 11. 2020
 • 3. blok: kritický seminář
 • Úroveň 2 - Festival studies
 • Čtvrtek 29. 10. 2020
 • 1. blok: přednášky v CZ i EN + dílna v CZ
 • Pátek 30. 10. 2020 @ 2. blok: dílna v češtině a dva workshopy, studenti se účastní obou (!) workshopů
 • Pátek a sobota 30. - 31. 10. 2020
 • 3. blok: samostatná práce během festivalu MFDF Ji.hlava
 • Neděle 1. 11. 2020 kritický seminář
 • V pondělí 12. 11. 2019 všichni studenti pošlou své texty lektorovi, zástupci MFDF Ji.hlava (veronika.tvrznikova@ji-hlava.cz) a také vyučujícímu na MU.
Literatura
  povinná literatura
 • NICHOLS, Bill. Úvod do dokumentárního filmu. 1. vyd. Praha: Akademie múzických umění v Praze, 2010. 316 s. ISBN 9788073311810. info
 • GAUTHIER, Guy. Dokumentární film, jiná kinematografie. Translated by Ladislav Šerý. 1. vyd. V Praze: Akademie múzických umění, 2004. 507 s. ISBN 8073310236. info
 • DO. Sborníky textů o dokumentu. Jihlava: JSAF.
 • http://www.dokrevue.cz/
Výukové metody
Teoretické přednášky, kritické semináře, samostatná práce, diskuse.
Výuka se realizuje v rámci MFDF Jihlava.
Festival zajišťuje účastníkům semináře nízkorozpočtové ubytování a zdarma akreditaci PRESS na celou dobu festivalu.
Metody hodnocení
Podmínky hodnocení:
1. Účast na všech přednáškách je povinná.
2. Absolvování kritického semináře s lektorem.
3. Písemná práce: text zpracovaný ve vybraném žánru; optimální rozsahy jednotlivých textů určuje lektor - obvykle 9.000 znaků.
Pro potřeby zápočtu studenti svůj text přepracují na základě konzultace v rámci kritického semináře a zašlou do 12.11. svému lektorovi a současně na andreas@ji-hlava.cz a vyučující.
Informace učitele
https://www.ji-hlava.cz/media-a-dokument
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2020/FAVp006