FJ2A021 Francouzská literatura I

Filozofická fakulta
podzim 2021
Rozsah
1/1/0. Kombinovaná forma studia: 14 hodin za semestr. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
prof. PhDr. Petr Kyloušek, CSc. (přednášející)
doc. PhDr. Petr Dytrt, Ph.D. (náhr. zkoušející)
Garance
prof. PhDr. Petr Kyloušek, CSc.
Ústav románských jazyků a literatur - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav románských jazyků a literatur - Filozofická fakulta
Předpoklady
Une solide connaissance de la langue française.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 17 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Dans la tradition européenne, le thème de l'amour représente le noyau du développement de la poésie. La poésie amoureuse n'est pas seulement une expression de l'émotion, mais une fonction noétique et éthique attribuée à une histoire d'amour. La poésie française de la Renaissance combine à la fois la tradition française, qui procède du lyrisme de la courtoisie, et les influences italiennes. La synthèse idéalisante du christianisme et du néoplatonisme, qui forme la base de la vision du monde de la Renaissance, se décompose en opposition de l'esprit et de la corporéité à l'époque baroque. L'analyse de ce développement fait l'objet du cours.
Výstupy z učení
À la fin du cours, l'étudiant sera capable d'analyser la poésie amoureuse de la Renaissance en fonction de la thématique et en bonne connaissance du contexte culturel de l'époque.
Osnova
 • 1. Poésie courtoise occitane et nord-française, réception de la courtoisie en Italie: dolce sil nuovo, petrarquisme. 2. L'influence des modèles italiens en France: néoplatonisme, pétrarquisme, parfaite courtoisie, question du statut de la femme. 3. Poésie d'amour de la Renaissance: Clément Marot, École lyonnaise, Pléiade. 4. Vision du monde baroque et son influence sur le thème de l'amour. 5. Préciosité des XVIe et XVIIe siècles: Desportes, Marino, poésie des salons précieux. 6. Le conflit de la spiritualité et de la corporéité dans la poésie baroque: Jodelle, d'Aubigné, Saint-Amant, Théophile de Viau, etc.
Literatura
 • Slovník francouzsky píšících spisovatelů. 1. vyd. Praha : Libri, 2002
 • Slovník italských spisovatelů, Praha , Libri 2004
 • DANTE ALIGHIERI, 1265-1321. Nový život [Alighieri, 1969]. Praha: Československý spisovatel, 1969. 140 s. : i. info
 • Francesco Petrarca, Zpěvník, Praha, Československý spisovatel 1979
 • Václav Černý, Soustavný přehled obecných dějin literatury naší vzdělanosti 2. Podzim středověku a renesance, Jinočany, H&H 1998
 • Otokar Šimek, Dějiny literatury francouzské v obrysech, díl II. Renesance a reformace, Praha, F. Borový 1923
 • Další literatura bude oznámena běhěm přednášek.
 • Rougemont, Denis. L'Amour et l'Occident, Paris, 10/18, 1962
 • Přátelé, přiléhavý složím verš. Písně okcitánských trubadúrů, Praga, Argo 2001
 • Rousset, Jean. Anthologie de la poésie baroque française, Paris, Armand Colin 1968
 • Chauveau, Jean-Pierre. Lire le baroque, Paris, Dunod 1997
 • d'Ors i Rovira, Eugenio. Baroque, Paris, Gallimard 2000
Výukové metody
Cours magistral et séminaire.
Metody hodnocení
Travail de séminaire: analyse d'un texte choisie.
Vyučovací jazyk
Francouzština
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Lze zapisovat až po úspěšném složení souborné nebo bakalářské zkoušky.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020.