FJ2A021 Francouzská literatura I

Filozofická fakulta
podzim 2020
Rozsah
1/1/0. Kombinovaná forma studia: 14 hodin za semestr. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. PhDr. Petr Kyloušek, CSc. (přednášející)
doc. PhDr. Petr Dytrt, Ph.D. (náhr. zkoušející)
Garance
prof. PhDr. Petr Kyloušek, CSc.
Ústav románských jazyků a literatur - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav románských jazyků a literatur - Filozofická fakulta
Rozvrh
Út 14:00–15:40 G25
Předpoklady
Znalost francouzského jazyka na úrovni C1 SEER, schopnost analyzovat literární texty. Connaissance de la langue française correspondant au niveau C1 (CEER), aptitude a analyser des textes littéraires.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 17 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Přednáška bude kombinována se seminární formou práce. Přednáška se bude zabývat základními rysy jevu, jímž je dandysmus, a jeho různými podobami ve franncouzské literatuře 19. a 20. století. Analýza textů bude věnována specifickým rysům těchto literárních jevů a jejich kulturně historickým vazbám.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- identifikovat a shrnout důležité rysy hlavních období francouzko-kanadské a quebecké literatury
- vyhodnotit specifické rysy americké frankofonie
- analyzovat literární texty
Osnova
 • 1. Dandysmus jako společenský a literární jev. 2. Transfer jevu do francouzského prostředí. 3. Dandysmus jako problém marginality. 4. Dandysmus a literární salony. 5. Historická podmíněnost jevu.
Literatura
 • Kempf, Robert. Sur le dandysme, Paris, 10/18 1971
 • Levillain, H.: L'esprit dandy de Brummel a Baudelaire, Paris, José Corti 1991
 • Scaraffia,Giuseppe. Petit dictionnaire du dandy, Paris, Sand 1988
 • Lemaire, Michel. Le dandysme de Baudelaire a Mallarmé, Montréal/Paris, Les Presses de l'Université de Montréal/Klincksieck 1978
 • Sloterdijk, Peter. Critique de la raison cynique, Paris, Christian Bourgeois 1987, 670 p., trad.: Hans Hildebrand (Zur Kritik des cynischen Vernunft, Suhkamp Verlag, Frankfurt am Main 1983)
 • Carassus, E.: Le snobisme et les lettres françaises de Paul Bourget a Marcel Proust 1884-1914, Paris, Armand Colin 1966
 • Pelán, Jiří. Dandysmus jako kulturní fakt, Kapitoly z francouzské a italské literatury, Praha, Torst 2000, pp. 68-81 (Postface in: Jules Barbey d'Aurevilly, O dandysmu a Georgi Brummelovi, Praha, Volvox Globator 1996, pp. 97-110)
 • Barbey d'Aurevilly, Jules. O dandysmu a Georgi Brummelovi, Praha, Volvox Globator 1996
 • Jullian, Philippe. Dictionnaire du snobisme, Paris, éd. Etrepilly, C. de Bartillat 1992
 • Stanton, Domna C. The Aristocrat as art: a study of the Honn te homme and the Dandy in Seventeenth and Nineteenth Frech Literature, New York, Columbia University Press 1980
 • Kyloušek, Petr. Literární hnutí husarů ve Francii po roce 1945, Brno, Vydavatelství Masarykovy univerzity 2002.
 • KYLOUŠEK, Petr. La réception du dandysme en France et la tradition courtoise (le cas de Barbey d Aurevilly). Etudes Romanes de Brno, Brno: Vydavatelství Masarykovy univezity Brno, 1999, XLVIII, č. 19, s. 19-28. ISSN 0231-7532. info
 • KYLOUŠEK, Petr. La poétique subversive des hussards (Nimier, Laurent, Blondin, Déon). Etudes Romanes de Brno, Brno: Vydavatelství Masarykovy univerzity Brno, 2001, XXII, č. 1, s. 7-18. ISSN 0231-7532. info
 • KYLOUŠEK, Petr. Les Bousingos - une révolution de la poésie? La versification chez Pétrus Borel et Philothée O'Neddy. In Le Romantisme frénétique. Brno-Wien: Masarykova univerzita - Universität Wien, 1993. s. 43-60. ISBN 80-210-0647-1. info
 • KYLOUŠEK, Petr. Le dandysme et la tradition courtoise chez Michel Déon. Etudes Romanes de Brno, Brno: Vydavatelství Masarykovy univerzity Brno, 1998, XLVII, č. 18, s. 57-67. ISSN 0231-7532. info
 • KYLOUŠEK, Petr. Les hussards (Nimier, Blondin, Laurent, Déon) ou l'histoire désavouée. In Le Roman de ĺ histoire dans l histoire du roman. Katowice: Wydawnictwo Uniwersitetu Slaskiego, 2000. s. 215-224. ISBN 83-226-0997-3. info
 • KYLOUŠEK, Petr. O'Neddy, Baudelaire et les mots longs. Cahiers du Centre d'Études des Tendances Marginales dans le Romantisme Français, Brno: Masarykova univerzita, 1993, III, č. 3, s. 31-47. ISSN 1210-8200. info
 • Liedekerke, Arnould de.Talon rouge: Barbey d'Aurevilly, le dandy absolu, Paris, La Table Ronde 1993
Výukové metody
přednášky, debaty nad rozebíranými díly, projekty sem. práce.
Metody hodnocení
Součástí známky je referát. Zkouška ústní.
Vyučovací jazyk
Francouzština
Informace učitele
Další studijní literatura: Maingueneau, D.: Le contexte de l'oeuvre littéraire. Énonciation, écrivain, société, Paris, Dunod 1993
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Lze zapisovat až po úspěšném složení souborné nebo bakalářské zkoušky.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2020/FJ2A021