FJ2A022 Francouzská literatura II

Filozofická fakulta
jaro 2021
Rozsah
1/1/0. Kombinovaná forma studia: 14 hodin za semestr. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
doc. PhDr. Petr Dytrt, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Petr Dytrt, Ph.D.
Ústav románských jazyků a literatur - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav románských jazyků a literatur - Filozofická fakulta
Rozvrh
Čt 12:00–13:40 G25
Předpoklady
Znalost francouzštiny na úrovni C1 (SERRJ). Connaissance du français au niveau C1 (CECRL).
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 17 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Hlavním cílem kurzu je porozumění základním tendencím ve vývoji fr. románu od 16. po 20. století.
Základní témata přednášek a sem.:
Pojem modernita a postmodernita, fr. próza ve světle pojmů moderní/tradiční a klasické, moderní a postmoderní próza. Důraz bude kladen zejména na nové narativní koncepce a na ideologické a axiologické transformace během daného období.

Dans sa première partie, ce cours magistral tentera d’opérer une mise en perspective historique de la notion de modernité ainsi que de répertorier les divers aspects de la chose dans les différents domaines qu’elle a atteints, pour finalement aboutir à une définition générale reflétant aussi bien le côté philosophico-social et historique que la part des culture et littérature.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- identifikovat a shrnout důležité rysy hlavních period historie fr. literatury 20. stol. ;
- napsat esej (dissertation) definující základní estetické principy tohoto období na základě rozboru děl z povinné četby ;
- kriticky zhodnotit a analyzovat jedno vybrané dílo formou referátu v semináři.
Osnova
 • 1) Introduction ; Le moderne ; La modernité et le modernisme ; La modernité du point de vue de la conscience esthétique historique
 • 2) La modernité après Baudelaire ; La modernité socio-historique ; La crise du modernisme comme celle des avant-gardes ; Critiques de la modernité et du modernisme
 • 3) Le postmoderne ; L’apparition de la notion ; Genèse de la notion - une mise en perspective historique ; Une notion internationale ? L’acception du terme en Amérique et en France ; Questions d’ordre lexical ;
 • 4) Analyse et commentaire des textes:
 • Modernité 1: XVIe s. - XVIIIe s.
 • 1. DIDEROT, Denis: Jacques le Fataliste et son maître (1796) 18e s 2. FURETIERE, Antoine: Le roman bourgeois (1666) 17e s. 3. LESAGE, Alain-René: Histoire de Gil Blas de Santillane (1715-1735) 18e s 4. RABELAIS, François: Gargantua (La vie très horrifique du grand Gargantua, père de Pantagruel, jadis composée par M. Alcofribas abstracteur de quintessence. Livre plein de Pantagruélisme) (1534-1535) 16e s. 5. SCARRON, Paul: Le roman comique (1657) 17e s. 6. SOREL Charles: Le Berger extravagant (1627) 17e s.
 • Modernité 2: XIXe s. – ½ XXe s.
 • 1. CELINE, Louis-Ferdinand: Mort à crédit (1936) 20e s. 2. DES FORETS, Louis René: Le Bavard (1946) 20e s. 3. FLAUBERT, Gustave: L’Education sentimentale (1869) 19e s. 4. GIDE, André: Les Faux-Monnayeurs (1925) 20e s. 5. PROUST, Marcel: Jean Santeuil (1895/1952) 19e/20e s. 6. ROUSSEL, Raymond: Locus solus (1914) 20e s.
 • Modernité 3: 2/2 XXe s.
 • 1. BUTOR, Michel: Mobile (1962) 2. ECHENOZ, Jean: Le Méridien de Greenwich (1979) 3. MICHON, Pierre: Les vies minuscules (1984) 4. PEREC, Georges: W ou le souvenir d’enfance (1975) 5. BECKETT, Samuel: L’Innommable (1953) 6. TOUSSAINT, Jean-Philippe: La Télévision (1997)
Literatura
  povinná literatura
 • JOUVE, Vincent. Poétique du roman. 2e éd. Paris: Armand Colin, 2007. vii, 238. ISBN 9782200347086. info
 • LEPAPE, Pierre. Země literatury : od Štrasburských přísah do Sartrova pohřbu. Translated by Nora Obrtelová. Vyd. 1. Brno: Host, 2006. 519 s. ISBN 9788072942183. info
  doporučená literatura
 • Slovník francouzsky píšících spisovatelů. 1. vyd. Praha : Libri, 2002
 • COMPAGNON, Antoine. Les antimodernes : de Joseph de Maistre à Roland Barthes. [Paris]: Gallimard, 2016. 705 stran. ISBN 9782070469185. info
 • DYTRT, Petr. Antologie textů k francouzské literatuře 1. pol. 20. století. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 207 s. ISBN 978-80-210-7057-8. Digitální knihovna FF MU info
 • DYTRT, Petr. Antologie textů k francouzské literatuře 2. pol. 20. století. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 210 stran. ISBN 9788021064843. info
 • COMPAGNON, Antoine. Démon teorie : literatura a běžné myšlení. Translated by Eva Sládková. Vyd. 1. Brno: Host, 2009. 328 s. ISBN 9788072943241. info
 • DYTRT, Petr, Jovanka ŠOTOLOVÁ a Ladislav VÁCLAVÍK. Současná francouzská literatura (Překlad z francouzštiny). 2008. vyd. Praha: Garamond, 2008. 564 s. Francouzská knihovna. ISBN 978-80-7407-034-1. URL info
 • DYTRT, Petr. La Modernité: quelques remarques en marge de la constitution d'une notion paradoxale. Etudes romanes de Brno. Brno: Masarykova univerzita, 2007, roč. 66, č. 28, s. 83-98. ISSN 0231-7532. info
 • JOUVE, Vincent. L'effet-personnage dans le roman. 2e éd. Paris: Presses universitaires de France, 1998. 271 s. ISBN 9782130442707. info
 • ŠRÁMEK, Jiří. Dějiny francouzské literatury v kostce. Olomouc: Votobia, 1997. 469 s. ISBN 80-7198-240-7. info
 • JOUVE, Vincent. La lecture. Paris: Hachette, 1993. 111 s. ISBN 2010204603. info
 • NOVÁK, Otakar. La littérature française depuis la révolution française : precis aide-memoire. Vyd. 2. Brno: Masarykova univerzita, 1993. 74 s. ISBN 8021006293. info
 • COMPAGNON, Antoine. Les cinq paradoxes de la modernité. Paris: Éditions du Seuil, 1990. 189 s. ISBN 2020114623. info
 • Československá akademie věd (Praha). Dějiny francouzské literatury 19. a 20. stol. 3, Od 30. let do současnosti. Edited by Jan O. Fischer. Vyd. 1. Praha: Academia, 1979. 989 s. info
  neurčeno
 • DYTRT, Petr. Modernita v otaznících : tekutá modernita v textech Jeana Rouauda a Françoise Bona. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Host, 2013. 177 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně ; 416. ISBN 978-80-210-4828-7. Digitální knihovna FF MU URL info
 • KYLOUŠEK, Petr a Petr DYTRT. Pierre BOURDIEU, Pravidla umění. Vznik a struktura literárního pole (Les Regles de l'Art. Genese et structure du champ littéraire). Překladatelé. 1. vyd. Brno: Host, 2011. 496 s. Teoretická knihovna, č. 27. ISBN 978-80-7294-364-7. URL info
 • FISCHER, Jan O. Dějiny francouzské literatury 19. a 20. stol. 1, 1789-1870 [Fischer, 1981]. Vyd. 2. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1981. 657 s., [1. info
 • Československá akademie věd (Praha). Dějiny francouzské literatury 19. a 20. stol. 2, 1870 - 1930. Edited by Jan O. Fischer. Vyd. 1. Praha: Academia, 1976. 769 s. info
Výukové metody
Přednáška a seminář. V semináři se počítá s tím, že student má načtenou povinnou literaturu a že si připravil úryvky, s nimiž se během hodiny pracuje. Referát.
Metody hodnocení
Účast na semináři je povinná.
Výsledná známka se bude sestávat z následujících částí (všechny části musí být splněny, známku určí výsledný součet bodů):
a) Aktivní účast na hodině (10 points)
b) Dissetation (formou písemné zkoušky) (50 points; Hodnocení: A=50-45, B=44-40, C=39-35, D=34-30, E=29-25, F=24-0 bodů)
c) Referát nebo písemná recenze (40 points)
Au total 100 points.
Grille d'évaluation
100-93=A
92-85=B
84-77=C
76-69=D
68-60=E
59-0=F
Cours : La participation aux TD est obligatoire.
La note finale se composera d'éléments suivants (avec le coefficient):
a) Participation active au cours (10 points)
b) Dissetation (sur table) (50 points)
c) Communication sous forme de commentaire composé (orale) ou compte rendu écrit (40 points)
Au total 100 points.
Grille d'évaluation
100-93=A
92-85=B
84-77=C
76-69=D
68-60=E
59-0=F
Vyučovací jazyk
Francouzština
Informace učitele
CZ: Je-li předmět součástí plánu kombinované formy studia programu Učitelství španělského jazyka pro střední školy, je přímá výuka redukována a nahrazena samostudiem a pravidelnými konzultacemi.
FR: Si le cours est inclus dans le plan d'étude du programme de formation des professeurs de l'enseignement secondaire en langue et littérature française ou espagnole sous forme semi-présentielle, l'enseignement présentiel est réduit en se faisant sous forme de consultations avec l'enseignant sur place et de l'autoformation et des tutoriels réguliers.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Lze zapisovat až po úspěšném složení souborné nebo bakalářské zkoušky.Podmínkou pro zápis do předmětu je úspěšné ukončení FJIIA105.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2021/FJ2A022