FJ2B022 Francouzský román a modernita

Filozofická fakulta
podzim 2021

Předmět se v období podzim 2021 nevypisuje.

Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. PhDr. Petr Dytrt, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Petr Dytrt, Ph.D.
Ústav románských jazyků a literatur - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav románských jazyků a literatur - Filozofická fakulta
Předpoklady
FJIA017 Francouzská literatura II && FJIA018 Teorie literatury
Znalost francouzštiny na úrovni C1 (SERRJ).
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 30 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/30, pouze zareg.: 0/30, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/30
Mateřské obory/plány
předmět má 8 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Aussi évidente et répandue qu'elle soit, la notion de postmoderne est cependant loin d'ętre unanimement interprétée. Elle est également loin de se révéler comme un moyen utile pour commenter la littérature depuis les années 1980 jusqu'au début du XXIe s. Néanmoins, expliquée par Jean-François Lyotard comme "ré-écriture de la modernité" et dotée de l'apparence d'une anamnese de la modernité, elle s'avere suffisamment opérative lorsqu'elle est appelée a rendre compte de plusieurs tendances dans la littérature narrative contemporaine. Dans sa premiere partie, le ce cours magistral tentera d'opérer une mise en perspective historique du phénomene ainsi que de répertorier les divers aspects de la chose dans les différents domaines qu'elle a atteints, pour finalement aboutir a une définition générale reflétant aussi bien le côté philosophico-social et historique que la part des culture et littérature. Suivra un séminaire qui tentera de répertorier les phénomenes décrits précedemment dans les oeuvres des modernistes et des postmodernistes.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- identifikovat a shrnout důležité rysy fr. moderní a postmoderní literatury 20. stol. ;
- napsat esej (dissertation) definující základní estetické principy tohoto období na základě rozboru děl z povinné četby ;
- kriticky zhodnotit a analyzovat jedno vybrané dílo formou referátu v semináři.
Osnova
  • - 1ere séance : o Introduction ; Le moderne ; La modernité et le modernisme ; La modernité du point de vue de la conscience esthétique historique - 2e séance : o La modernité apres Baudelaire ; La modernité socio-historique ; La crise du modernisme comme celle des avant-gardes ; Critiques de la modernité et du modernisme. - 3e cours : o Modernisme et littérature - le roman comme recherche ; L'autoreprésentation comme l'un des projets supręmes du modernisme littéraire français - 4e cours : o Le postmoderne ; L'apparition de la notion ; Genese de la notion - une mise en perspective historique ; Une notion internationale ? L'acception du terme en Amérique et en France ; Questions dordre lexical ; - 5e cours : o Le postmoderne, la postmodernité et le postmodernisme ; Le postmoderne comme symptôme de crise ; La postmodernité et la fin de l'histoire ; la post-historicité - 6e cours : o Les notions qui reviennent ; Le postmodernisme et le déclin des avant-gardes ; Les dernieres avant-gardes littéraires - 7e cours : o Le postmoderne et la fin de la modernité et du modernisme ; Les néo-conservateurs et les néo-modernes ; Le postmoderne comme modernité relue - 8e cours : o Les modernistes I : Gide, Valéry, Roussel, Des Foręts - 9e cours : o Les modernistes II : Robbe-Grillet, Butor, Ricardou, Sollers - 10e cours : o Les postmodernistes I : Echenoz, Toussaint, Deville - 11e cours : o Les postmodernistes II : Redonnet, Rouaud, Robbe-Grillet (III) - 12e cours : o Les postmodernistes III : Barthes, Butor, Ben Jelloun, Chamoiseau
Literatura
    doporučená literatura
  • DYTRT, Petr. Antologie textů k francouzské literatuře 1. pol. 20. století. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 207 s. ISBN 978-80-210-7057-8. Digitální knihovna FF MU info
Výukové metody
Přednáška a seminář. V semináři se počítá s tím, že student má načtenou povinnou literaturu a že si připravil úryvky, s nimiž se během hodiny pracuje. Referát.
Metody hodnocení
Zkouška - ústní referát a esej
Vyučovací jazyk
Francouzština
Další komentáře
Předmět je vyučován jednorázově.
Výuka probíhá každý týden.

  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2021/FJ2B022