FJI2B034X Seminární práce z jazyka III

Filozofická fakulta
podzim 2021
Rozsah
15 hodin. 10 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. PhDr. Alena Polická, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Petr Vurm, Ph.D.
Ústav románských jazyků a literatur - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav románských jazyků a literatur - Filozofická fakulta
Předpoklady
FJI1B031X Seminární práce z jazyka II
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Seminární práce bude vypracována na dané téma, jež zadá vyučující.
Osnova
  • - Výběr tématu - Konzultace metodologie a bibliografie - Zpracování tématu - Odevzdání práce
Literatura
  • ECO, Umberto a Ivan SEIDL. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. ISBN 80-7198-173-7. info
Výukové metody
Výběr tématu - Konzultace metodologie a bibliografie - Zpracování tématu - Odevzdání práce
Metody hodnocení
Zápočet bude udělen za odevzdanou a přijatou seminární práci. Řádný termín - zápočtový týden, 1.opravný termín - 2. týden ve zkouškovém období, 2. opravný termín - 4. týden ve zkouškovém období (termíny budou upřesněny v ISu)
Vyučovací jazyk
Francouzština
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Informace k inovaci předmětu
Předmět byl inovován v rámci projektu „Filozofická fakulta jako pracoviště excelentního vzdělávání: Komplexní inovace studijních oborů a programů na FF MU s ohledem na požadavky znalostní ekonomiky (FIFA) – reg.č. CZ.1.07/2.2.00/28.0228, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

logo image
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.