FJI3A024X Jazykový seminář VI

Filozofická fakulta
jaro 2021
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Stéphanie Maria O. Dufond (přednášející)
doc. PhDr. Petr Dytrt, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Katia Émilie V. Hayek, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Petr Vurm, Ph.D.
Ústav románských jazyků a literatur - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav románských jazyků a literatur - Filozofická fakulta
Předpoklady
FJI3A021X Jazykový seminář V
Examen écrit de Pratique de la langue V
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Le cours s'organise autour de deux axes: Lire et traduire - initiation à la traductologie Seminář je zaměřen na přípravu písemné oborové práce na témata jazyková, ale i literární a obecně kulturní,jejíž vypracování bude podmínkou pro připuštění k souborné zkoušce.
Výstupy z učení
- acquisition des savoirs en méthodologie de la recherche/ aptitude à la rédaction de mémoire - connaissance des concepts clés en traductologie - aptitude à l'analyse comparée des textes (langue originale/langue cible)
Osnova
  • Le cours s'organise autour de deux axes: Lire et traduire: une initiation à la traductologie à partir de l'analyse de textes traduits et une introduction aux méthodes de recherche scientifique et d’analyse critique. Seminář je zaměřen na přípravu písemné oborové práce na témata jazyková, ale i literární a obecně kulturní,jejíž vypracování bude podmínkou pro připuštění k souborné zkoušce.
Literatura
  • Thyrion, F.: La dissertation. Du lieu commun au texte de réfléxion personnelle, Duculot, Louvain-la-Neuve, 1996
  • Desalmand, P.: Tort, P.: Du plan a la dissertation, Hatier, Paris, 1977
  • RADINA, Otomar. Francouzština a čeština : systémové srovnání dvou jazyků. 2. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1981. 303 s. info
Výukové metody
Analyse textuelle accompagnée d'exercices d'application hors séminaire, discussions à partir des traductions. Approfondissement grammatical et lexical sous formes d'exercices ou à partir des documents authentiques.
Metody hodnocení
Zápočet - test analyse textuelle à partir de textes traduits et courte traduction à l'écrit + Traduction commentée à l'oral
Vyučovací jazyk
Francouzština
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.