FJI3B041X Seminární práce z jazyka V

Filozofická fakulta
podzim 2021
Rozsah
15 hodin. 10 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Christophe Gérard L. Cusimano (přednášející)
doc. PhDr. Alena Polická, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Petr Vurm, Ph.D.
Ústav románských jazyků a literatur - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav románských jazyků a literatur - Filozofická fakulta
Předpoklady
FJI2B037X Seminární práce z jazyka IV
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Seminární práce bude zaměřena na srovnání charakteristických znaků francouzského a českého jazykového systému, tak aby studenti pochopili jejich podobnost i odlišnost a uměli je zohlednit v praktickém překládání.
Osnova
  • Odborný překlad s komentářem Terminologický výzkum
Literatura
  • ČERNÁ, Leona a Blanka KULHAJOVÁ. Le français juridique. Illustrated by Zdeněk Černý. Vyd. 1. Praha: Leges, 2009. 208 s. ISBN 9788087212127. info
  • SOIGNET, Michel. Le français juridique : droit, administration, affaires. Paris: Hachette, 2003. 127 s. ISBN 2011552001. info
  • MINÁŘOVÁ, Eva, Marie KRČMOVÁ, Jan CHLOUPEK a Marie ČECHOVÁ. Současná česká stylistika. 1. vyd. Praha: ISV nakladatelství, 2003. 342 s. none. ISBN 80-86642-00-3. info
  • SCHLICHTING, Alain de. Le français juridique. 1. Aufl. Ismaning: Max Hueber, 1995. 191 s. ISBN 3-19-003229-7. info
  • ŠABRŠULA, Jan. Problémes de la stylistique compareé du francais et du tchéque. 1. vyd. Praha: UK, 1990. 130 s. ISBN 0567-8269. info
  • ŠABRŠULA, Jan. Úvod do francouzské stylistiky. 1. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1970. 194 s. info
Výukové metody
Výběr tématu - Konzultace metodologie a bibliografie - Zpracování tématu - Odevzdání práce
Metody hodnocení
Zápočet bude udělen za odevzdanou a přijatou seminární práci. Řádný termín 15.1.2012, 1.opravný termín 31.1.2012, 2. opravný termín 15.2.2012.
Vyučovací jazyk
Francouzština
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.