FJIA003 Practical French I

Faculty of Arts
Autumn 2005
Extent and Intensity
0/3/0. 3 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
doc. PhDr. Petr Dytrt, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Bohdana Librová, Ph.D. (lecturer)
doc. PhDr. Alena Polická, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Petr Vurm, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
doc. PhDr. Ladislava Miličková, CSc.
Department of Romance Languages and Literatures - Faculty of Arts
Contact Person: Dagmar Holoubková
Timetable
Mon 15:00–15:45 G24
  • Timetable of Seminar Groups:
FJIA003/1: Mon 16:40–18:15 G11, A. Polická
FJIA003/2: Mon 16:40–18:15 G12, P. Dytrt
FJIA003/3: Mon 18:20–19:55 G11, P. Dytrt
FJIA003/4: Mon 18:20–19:55 G12, P. Vurm
FJIA003/5: Tue 17:30–19:05 B23, P. Vurm
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
Course of practical french language.
Syllabus
  • Essential points of grammar; vocabulary developpement; oral expression; comrehension exercices; reading and commenting of literary and newspaper texts.
Literature
  • TIONOVÁ, Alena. Francouzština pro pokročilé. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1992. 375 s. ISBN 8004226191. info
Assessment methods (in Czech)
Výuka probíhá formou přednášky (zejména problémy gramatiky) a cvičení. V rámci cvičení bude jednak probíhat A) nácvik gramatických jevů probíraných při přednášce včetně překladových cvičení a B) nácvit základní orientace ve francouzsky psaném textu. POŽADAVKY PRO ZÍSKÁNÍ ZÁPOČTU: 1) aktivní účast na semináři, tj.: a) minimálně 80 % prezence (20 % nepřítomnost nemusí být doložena platnou omluvenkou) b) 100 % plnění všech požadavků na domácí přípravu (psaných textů jako vyústění práce v semináři). V případě absence lze tyto texty a cvičení odevzdat i po konání semináře nejpozději však do 7 dnů od jeho konání do označené schránky na Ústavu románských jazyků a literatur, Gorkého 7, přízemí. 2) Úspěšné absolvování 2 průběžných testů, popř. zápočtového testu v zápočtovém týdnu. Konání průběžných testů a jejich rozsah: Test 1: 31.10.2005, Lekce 1-5 + první polovina řady nepravidelných sloves (viz. "studijní materiály" předmětu) Test 2: 5.12.2005, Lekce 1-10 + druhá polovina řady nepravidelných sloves (viz. "studijní materiály" předmětu) (Změny v datech konání vyhrazeny). 3) Absolvování ústního pohovoru o vybrané četbě, při němž bude kladen důraz zejména na zvládnutí slovní zásoby z 50 stran textu (popř. i více, seznam však musí obsahovat minimálně 500 lexikálních jednotek. S tímto seznamem a knihou se student dostaví k úst. zkoušce) a schopnosti daný literární text v tomto rozsahu číst a překládat.
Language of instruction
French
Follow-Up Courses
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
The course is taught annually.
Listed among pre-requisites of other courses
The course is also listed under the following terms Autumn 1999, Autumn 2000, Autumn 2001, Autumn 2002, Autumn 2003, Autumn 2004, Autumn 2006, Autumn 2007, Autumn 2008, Autumn 2009, Autumn 2010, Autumn 2011, Autumn 2012, Autumn 2013, Autumn 2014, Autumn 2015, Autumn 2016, Autumn 2017, Autumn 2018, Autumn 2019.
  • Enrolment Statistics (Autumn 2005, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/autumn2005/FJIA003