FJIA011 Practical French III

Faculty of Arts
Autumn 2006
Extent and Intensity
0/2/0. 2 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Mgr. Bohdana Librová, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
doc. PhDr. Ladislava Miličková, CSc.
Department of Romance Languages and Literatures - Faculty of Arts
Contact Person: Dagmar Holoubková
Timetable
Fri 10:00–13:15 A45
 • Timetable of Seminar Groups:
FJIA011/01: No timetable has been entered into IS. B. Librová
FJIA011/02: No timetable has been entered into IS. B. Librová
Prerequisites
FJIA006 Practical French II
Written examination of Practical French III.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
A comparartive study of French and Czech, written expression, résumé, essay, culture.
Syllabus (in Czech)
 • Vedle učebnic zaujímá důležité místo práce s autentickými texty: novinovými články, rozhlasovými a jinými nahrávkami, videozáznamy, literárními ukázkami. V ústním projevu se pozornost zaměří na mluvní pohotovost a výrazovou bohatost. V samostatném písemném projevu se pak zvláště klade důraz na zvládnutí základních slohových útvarů jako "résumé", "commentaire", "rédaction".
Literature
 • Bonnard H., Code du français courant, Magnard, Paris, 1997
 • Duchášek O.-Bartoš J.: Granmmaire du français contemporain, SPN, Bratislava, 1977
 • Bonnard H., Procédés annexes dexpression, Magnard, Paris, 1987
 • HENDRICH, Josef, Otomar RADINA and Jaromír TLÁSKAL. Francouzská mluvnice. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1991. 700 s. ISBN 800414022X. info
 • HENDRICH, Josef, Oldřich KULÍK and Jaromír TLÁSKAL. Francouzština běžná a hospodářská. 1. 9. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1990. 378, 15 s. info
 • HENDRICH, Josef, Oldřich KULÍK and Jaromír TLÁSKAL. Francouzština pro jazykové školy. 1. 7., přeprac. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1973. 303 s. info
 • DUCHÁČEK, Otto. Grammaire compléte de la langue française. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1955. 339 s. info
Assessment methods (in Czech)
Zkouška - písemný test - ústní pohovor. Účast na semináři je povinná.
Language of instruction
French
Further comments (probably available only in Czech)
The course is taught annually.
General note: Předmět lze zapsat až po úspěšném složení postupové zkoušky z FJIA006.
Listed among pre-requisites of other courses
The course is also listed under the following terms Autumn 1999, Autumn 2000, Autumn 2001, Autumn 2002, Autumn 2003, Autumn 2004, Autumn 2005, Autumn 2007, Autumn 2008, Autumn 2009, Autumn 2010, Autumn 2011, Autumn 2012, Autumn 2013, Spring 2014, Autumn 2014, Autumn 2015, Autumn 2016, Autumn 2017, Autumn 2018, Autumn 2019, Autumn 2020.
 • Enrolment Statistics (Autumn 2006, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/autumn2006/FJIA011