FJIA026 Závěrečná práce z jazyka

Filozofická fakulta
jaro 2021
Rozsah
0/0/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Christophe Gérard L. Cusimano (přednášející)
Mgr. Stéphanie Maria O. Dufond (přednášející)
doc. PhDr. Petr Dytrt, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Katia Émilie V. Hayek, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Alena Polická, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Petr Vurm, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Petr Vurm, Ph.D.
Ústav románských jazyků a literatur - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav románských jazyků a literatur - Filozofická fakulta
Předpoklady
FJIA015 Normativní gramatika II && FJIA016 Jazykový seminář IV
Posluchač musí mít absolvovány předměty Jaz. sem. I-V.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Závěrečná písemná práce má ověřit praktické jazykové schopnosti studentů v oblasti 4 základních kompetencí:
1) Porozumění psanému textu a jeho adekvátní shrnutí
2) Porozumění mluvenému textu a rámcová syntéza jeho obsahu
3) Písemná produkce textu (schopnost zkonstruovat argumentačně vyvážený text a résumé)
4) Ústní produkce (argumentačně vyvážený výklad na základě tištěných dokumentů (texty z novin, věd. články ap.)).
Test má povahu jaz. zkoušky DALF C1 (lettres, sciences soc.) garantující jazykovou vybavenost absolventa bakalářského studia pro praxi.
FR: 1) Compréhension de l'oral (40 min environ) - Réponse à des questionnaires de compréhension portant sur des documents enregistrés :
- un document long (entretien, cours, conférence...) deux écoutes - plusieurs brefs documents radiodiffusés (flashs d'informations, sondages, spots publicitaires...) une écoute - Durée maximale des documents : 10 min
2) Compréhension des écrits - Réponse à un questionnaire de compréhension portant sur un texte d'idées (littéraire ou journalistique).
3) Production écrite Épreuve en deux parties : - résumé du texte - essai argumenté à partir du contenu des documents 2 domaines au choix du candidat: lettres et sciences humaines.
4) Production orale (30 min) - Exposé à partir de plusieurs documents écrits, suivi d'une discussion avec le jury. 2 domaines au choix du candidat : lettres et sciences humaines
Výstupy z učení
Zkouška potvrzuje, že student ovládá všeobecnou praktickou francouzštinu na úrovni C1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky:
Zkušený uživatel, který rozumí širokému okruhu náročných delších textů, a to i z oblasti beletrie. Dokáže rozpoznat implicitní významy v textu ("číst mezi řádky") a ocenit styl daného autora. Vyjadřuje se plynule a spontánně, bez příliš zjevného hledání výrazů, a dokáže jazyk účinně používat pro společenské, studijní i pracovní účely.
Umí vytvořit jasný, dobře kompozičně vystavěný, podrobný text o složitých tématech, uvědoměle používat zásady výstavby textu, spojovací výrazy a prostředky vyjadřující vazby v textu.
http://www.portaljazyku.cz/texty/clanky/evropsky-referencni-ramec.html
a
http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/spolecny-evropsky-referencni-ramec-pro-jazyky
Osnova
 • Součásti zkoušky:
 • BLOK I - písemná část (možnost jednojazyčného slovníku):
 • 1) Compréhension de l'oral
 • 2) Compréhension des écrits
 • 3a) Production écrite - résumé
 • 3b) Production écrite - essai argumenté à partir du contenu des documents
 • BLOK II - ústní část zkoušky (možnost jednojazyčného slovníku):
 • 4) Exposé à partir de plusieurs documents écrits, suivi d'une discussion avec le jury
Literatura
  doporučená literatura
 • Le nouvel entraînez-vous DALF : 450 activités (Variant.) : DALF : 450 activités. info
 • BARRIÈRE, Isabelle a Marie-Louise PARIZET. Abc DALF : C1, C2. [Paris]: CLE International, 2014. 327 stran. ISBN 9782090381795. info
 • LESCURE, Richard. Dalf C1/C2 : 250 activités. Paris: CLE International, 2007. 287 s. ISBN 9782090352320. info
 • TAUZER SABATELLI, Françoise, Jean-Louis MONTÉMONT a Sylvie POISSON-QUINTON. Dalf B1,B2,B3,B4 : 450 activités. Paris: CLE International, 2001. 255 s. ISBN 2090337443. info
 • GREVISSE, Maurice a André GOOSSE. Le bon usage :grammaire francaise. 13th ed. Paris: Duculot, 1993. xxxviii, 1. ISBN 2-8011-1045-0. info
Záložky
https://is.muni.cz/ln/tag/FF:FJIA026!
Výukové metody
Příprava ke zkoušce probíhá během povinných Jazykových seminářů I-V.
Metody hodnocení
Zkouška má písemnou část a ústní. Každá ze 4 částí zkoušky má max. počet bodů 25. Hranice úspěšnosti je 60 %.
Vyučovací jazyk
Francouzština
Informace učitele
https://elf.phil.muni.cz/elf2/course/view.php?id=1866
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2001, jaro 2002, jaro 2003, podzim 2003, jaro 2004, podzim 2004, jaro 2005, podzim 2005, jaro 2006, podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, podzim 2021, jaro 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2021/FJIA026