FJIA026 Written Test

Faculty of Arts
Autumn 2005
Extent and Intensity
0/0. 5 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
doc. PhDr. Ladislava Miličková, CSc. (lecturer)
Mgr. Bohdana Librová, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
doc. PhDr. Ladislava Miličková, CSc.
Department of Romance Languages and Literatures - Faculty of Arts
Contact Person: Dagmar Holoubková
Prerequisites (in Czech)
FJIA006 Practical French II && FJIA020 Normative French Grammar III
Posluchač musí mít absolvován předmět Normativní gramatika III.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 7 fields of study the course is directly associated with, display
Syllabus (in Czech)
  • Součásti písemné práce: Gramatický test, překlad z češtiny do francouzštiny(bez použití slovníku. Překlad z francouzštiny do češtiny (s jednojazyčným výkladovým slovníkem).
Bookmarks
https://is.muni.cz/ln/tag/FF:FJIA026!
Language of instruction
French
Further comments (probably available only in Czech)
The course is taught annually.
General note: Posluchač musí mí úspěšně složené zápočty ze FJIA020.
The course is also listed under the following terms Spring 2001, Spring 2002, Spring 2003, Autumn 2003, Spring 2004, Autumn 2004, Spring 2005, Spring 2006, Autumn 2006, Spring 2007, Autumn 2007, Spring 2008, Autumn 2008, Spring 2009, Autumn 2009, Spring 2010, Autumn 2010, Spring 2011, Autumn 2011, Spring 2012, Autumn 2012, Spring 2013, Autumn 2013, Spring 2014, Autumn 2014, Spring 2015, Autumn 2015, Spring 2016, Autumn 2016, Spring 2017, Autumn 2017, Spring 2018, Autumn 2018, Spring 2019, Autumn 2019, Spring 2020, Autumn 2020, Spring 2021.
  • Enrolment Statistics (Autumn 2005, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/autumn2005/FJIA026