FJIA028 Bachelor's Exam

Faculty of Arts
Spring 2007
Extent and Intensity
0/0. Type of Completion: SZK (final examination).
Teacher(s)
doc. PhDr. Ladislava Miličková, CSc. (lecturer)
Mgr. Bohdana Librová, Ph.D. (lecturer)
prof. PhDr. Petr Kyloušek, CSc. (lecturer)
Guaranteed by
doc. PhDr. Ladislava Miličková, CSc.
Department of Romance Languages and Literatures - Faculty of Arts
Contact Person: Dagmar Holoubková
Prerequisites (in Czech)
FJIA006 Practical French II
Podmínkou pro připuštění k bakalářské zkoušce je splnění všech studijních povinností a odevzdání a úspěšné obhájení bakalářské práce.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Bakalářská zkouška se skládá z uvedených předmětů: Normativní gramatika I - III. Lexikologie a sémantika. Literárně a kulturně historický přehled.
Language of instruction
French
Further comments (probably available only in Czech)
The course is taught annually.
General note: Podmínkou pro připuštění k bakalářské zkoušce je splnění všech studijních povinností a odevzdání a úspěšné obhájení bakalářské práce.
Listed among pre-requisites of other courses
The course is also listed under the following terms Spring 2003, Autumn 2003, Spring 2004, Autumn 2004, Spring 2005, Autumn 2005, Spring 2006, Autumn 2006, Autumn 2007, Spring 2008, Autumn 2008, Spring 2009, Autumn 2009, Spring 2010, Autumn 2010, Spring 2011, Autumn 2011, Spring 2012, Autumn 2012, Spring 2013, Autumn 2013, Spring 2014, Autumn 2014, Spring 2015, Autumn 2015, Spring 2016, Autumn 2016, Spring 2017, Autumn 2017, Spring 2018, Autumn 2018, Spring 2019, Autumn 2019, Spring 2020, Autumn 2020, Spring 2021.
  • Enrolment Statistics (Spring 2007, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/spring2007/FJIA028