FJIIB969 Francouzské kreolštiny

Filozofická fakulta
jaro 2009
Rozsah
2/2. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Bohdana Librová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Ladislava Miličková, CSc.
Ústav románských jazyků a literatur - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Dagmar Holoubková
Rozvrh
Út 15:50–16:35 G23, Út 16:40–17:25 G24, Čt 13:20–14:55 G23
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/20, pouze zareg.: 0/20
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Le cours vise à familiariser les étudiants avec les points suivants : - les principaux traits linguistiques des créoles, notamment ceux des Petites Antilles, y compris la maîtrise active de quelques structures linguistiques typiques;
- identification de particularités du français régional des auteurs créolophones;
- la genèse des créoles et leur place dans l'histoire de la langue française;
- les principales caractéristiques de la littérature et de la musique créolophones;
- le bilinguisme français - créoles et la situation des créoles dans le monde francophone actuel Hlavní cíle kurzu : - přehled o základních jazykových rysech kreloštin, zejména z oblastí Malých Antil, včetně aktivní znalosti vybraných jazykových struktur;
- seznámení se zvláštnostmi regionální francouzštiny kreolských autorů;
- povědomí o historickém vzniku kreolských jazyků a o souvislosti s vývojem francouzštiny;
- rámcová znalost kreolofonní literatury a hudby Malých Antil;
- povědomí o francouzsko-kreolském bilingvismu a o situaci kreolštin v současném frankofonním světě
Osnova
 • 1) La constitution des créoles et leur place dans la typologie linguistique
 • 2)Les revendications identitaires et le mouvement de la créolité; la politique linguistique actuelle
 • 3) Les créoles des Petites Antilles: introduction aux grandes lignes de leur grammaire
 • 4) Introduction aux grandes lignes de leur lexique ; la lexicographie du créole ; les traits créoles dans le français régional des auteurs créoles
 • 5) Introduction à la culture créole des Petites Antilles : littérature et musique (ces sujets continueront à être abordés au cours des prochaines séances, en marge de la problématique linguistique)
 • 6) Les principaux traits phonétiques et la morpho-syntaxe du groupe nominal
 • 7) La morpho-syntaxe du groupe nominal et du groupe verbal
 • 8) La morpho-syntaxe du groupe verbal et la syntaxe de la phrase
 • 9) La syntaxe de la phrase, les mots grammaticaux
 • 10) Révision et le point sur les apports de la créolistique à la linguistique française et à la linguistique générale.
Literatura
 • VINTILĂ-RĂDULESCU, Ioana. Le Créole français. 1976. 211 s. ISBN 9027931542. info
Metody hodnocení
Zkouška - písemný test
Vyučovací jazyk
Francouzština
Další komentáře
Předmět je vyučován jednorázově.

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2009/FJIIB969