FJPR060 Magisterská diplomová práce

Filozofická fakulta
jaro 2021
Rozsah
0/0/0. 0 kr. Ukončení: z.
Vyučováno online.
Vyučující
doc. Christophe Gérard L. Cusimano (přednášející)
PhDr. Pavla Doležalová, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Petr Dytrt, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Petr Kyloušek, CSc. (přednášející)
doc. PhDr. Alena Polická, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Jan Seidl, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Petr Vurm, Ph.D. (přednášející)
Garance
PhDr. Pavla Doležalová, Ph.D.
Ústav románských jazyků a literatur - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav románských jazyků a literatur - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu bude seznámit studenty s metodologií zpracování diplomové práce.
Osnova
 • 1/ překlad 1 náročnějšího textu, předběžná analýza textu, vytvoření korpusu překladů daného funkčního stylu, autora či literární školy + vlastní překlad, eventuálně lexikální a syntaktická analýza 2/ překlad 2 textů – kontrastivní analýza 2 textů z různých funkčních stylů s nějakým společným prvkem + vlastní překlad 3/ translatologická analýza originálu a 2 českých překladů téhož díla, srovnání přijímání díla v obou kulturách (české a francouzské), srovnání překladatelské strategie různých překladatelů 4/ zhodnocení překladatelského díla určitého českého překladatele 5/ zhodnocení českých překladů vybraného francouzského autora (buď od jednoho konkrétního překladatele, či od více překladatelů)
Literatura
 • Ballard, Michel : Le nom propre en traduction, Ophrys, Paris, 2001
 • VENUTI, Lawrence : L´invisibilità del traduttore. Una storia della traduzione. Armando, Roma, 1999. Orig. angl. Routledge, London, 1995. Tradotto da Marina Guglielmi.
 • BALLARD, Michel : De Cicéron à Benjamin. Traducteurs, traductions, réflexions. Presses Universitaires de Lille, 1992.
 • Nord, Christiane : La traduction : une activité ciblée. Introduction aux approches fonctionnalistes. Artois Presses Université, Arras, 2008.
 • GILE, Daniel : La traduction. La comprendre, l´apprendre. PUF, Paris, 2005.
 • Hrdlička, Milan: Literární překlad a komunikace, ISV nakladatelství, Praha, 2003.
 • REISS, Katharina, VERMEER, Hans J.: Fundamentos para una teoría funcional de la traducción. Ediciones Akal, Madrid, 1996 (orig. Tübingen, 1991/1984)
 • BERMAN, Antoine : L´épreuve de l´étranger. Culture et traduction dans l´Allemagne romantique. Gallimard, Paris, 1984.
 • FIŠER, Zbyněk : Překlad jako kreativní proces. Teorie a praxe funkcionalistického překládání. Host, Brno, 2009.
 • KUFNEROVÁ, Zlata. Čtení o překládání. 1. vyd. Jinočany: H & H, 2009. 127 s. ISBN 9788073190880. info
 • Dialogue des cultures : interprétation, traduction : actes du Colloque international organisé par l'Institut de traductologie, Université Charles de Prague, en collaboration avec l'association Gallica et l'Union des interprètes et des traducteurs (JT. Edited by Ivana Čeňková - Miroslava Sládková - Jovanka Šotolová. Praha: Univerzita Karlova, Ústav translatologie, 2006. 210 s. ISBN 8073081474. info
 • BELISOVÁ, Šárka. Kapitoly z dějin českého překladu. Edited by Milan Hrala. Vyd. 1. V Praze: Karolinum, 2002. 271 s. ISBN 8024603861. info
 • FIŠER, Zbyněk. Tvůrčí psaní : malá učebnice technik tvůrčího psaní. Brno: Paido, 2001. 164 s. ISBN 8085931990. info
 • LEVÝ, Jiří. Umění překladu. Edited by Karel Hausenblas. Vyd. 3., upr. a rozš. verze. Praha: Ivo Železný, 1998. 386 s. ISBN 802373539X. info
 • LEVÝ, Jiří. České teorie překladu : vývoj překladatelských teorií a metod v české literatuře. Edited by Jiří Honzík. Vyd. 2. (rozdělené do dvou. Praha: Ivo Železný, 1996. 323 s. ISBN 8023729527. info
 • LEVÝ, Jiří. České teorie překladu : vývoj překladatelských teorií a metod v české literatuře. 1. Edited by Jiří Honzík. Vyd. 2. (rozdělené do dvou s. Praha: Ivo Železný, 1996. 273 s. ISBN 80-237-1735-91. info
 • MOUNIN, Georges. Les problemes théoriques de la traduction. [Paris]: Gallimard, 1994. xii, 296 s. ISBN 2-07-029464-1. info
 • MOUNIN, Georges. Linguistique et traduction. Bruxelles: Dessart et Mardaga, 1976. ISBN 2-87009-064-1. info
 • MOUNIN, Georges. Clefs pour la sémantique. Paris: Seghers, 1972. 268 s. Éditions Seghers. info
 • LEVÝ, Jiří. Základní otázky teorie překladu. 1965. 189 s. info
 • MOUNIN, Georges. La machine a traduire : histoire des problemes linguistiques. The Hague: Mouton, 1964. 209 s. info
Výukové metody
Výběr tématu - Konzultace metodologie a bibliografie - Zpracování tématu - Odevzdání práce
Metody hodnocení
Zápočet bude udělen za odevzdanou a přijatou diplomovou práci.
Vyučovací jazyk
Francouzština
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Práci v rozsahu 140 000 znaků nutno odevzdat do 30.4.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2021/FJPR060