FJU2A045 Pedagogická praxe I

Filozofická fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/0/180. struktura hodin se dělí na náslechy a další činnost ve škole, výuku v tandemu a individ. výuku. 6 kr. Ukončení: z.
Vyučováno online.
Vyučující
doc. PhDr. Petr Dytrt, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Milada Malá, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Stéphanie Maria O. Dufond (cvičící)
Mgr. Dorota Egerlová (pomocník)
Mgr. Jana Fantová (pomocník)
Garance
doc. PhDr. Petr Dytrt, Ph.D.
Ústav románských jazyků a literatur - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav románských jazyků a literatur - Filozofická fakulta
Předpoklady
FJU2A043 Seminář k pedagogické praxi I
Didaktika I.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 10 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem oborové pedagogické praxe je umožnit studentům aplikovat nezbytné kompetence v reálném prostředí příslušných vzdělávacích institucí, díky čemuž studenti dostanou prostor uplatnit získané teoretické znalosti z filologické a pedagogicko psychologické průpravy. Stěžejním cílem praxe je poskytnout studentům příležitost,aby pod vedením zkušených pedagogů a odborníků z praxe mohli rozvíjet důležité dovednosti, které jsou pro pedagogickou profesi klíčové. Nedílnou součástí praxe je evaluační a autoevaluační proces. Vzhledem k soudobým trendům ve výuce je kladen důraz na průpravu i v oblasti moderních technologií zejména e-learningu.
Výstupy z učení
Během praxe si student udělá komplexní představu o jednotlivých aspektech každodenní učitelské práce. Díky tomu je pak schopen efektivně plánovat vlastní výuku, náležitě ji realizovat a následně provést adekvátní evaluaci, jejíž nezbytnou součástí je patřičná sebereflexe. Vzhledem k tomu, že praxe je zaměřena na široké spektrum forem výuky, bude student všestranně připraven (jak pro prezenční výuku, tak i další formy: e-learning, blended learning). Jedním z výstupů je portfolio, které student průběžně vytvářel a konzultoval.
Osnova
 • - Vstupní konzultace s vedoucím pedagogické praxe z příslušné instituce.
 • - Hospitace a observace.
 • - Výuka v tandemu.
 • - Samostatná výuka s následnou zpětnou vazbou vedoucího praxe.
 • - Praxe v rámci dalších výukových forem (e-learning, blended learning atd.)
 • - Evaluační workshopy.
 • Rozdělení hodin praxe:
 • 1) 360 hodin příprava a úkoly (v rámci Seminářů k pedagogické praxi I a II)
 • • deník praxe, úkoly ad.
 • 2) 360 hodin přímo na škole (v rámci předm. Pedagogická praxe I a II)
 • • 100 hodin vlastní výuky (samostatná, v tandemu, skupinová, asistence učiteli, doučování)
 • • 260 hodin další činnosti (náslechy, pomoc s opravováním písemných prací, tvorba učebních pomůcek, doprovod žáků na exkurze, příprava školních projektů, účast na třídních schůzkách, pomoc se školní/třídní dokumentací, třídnické hodiny, suplování ad.)
Literatura
 • Hendrich, Josef. Didaktika cizích jazyků [Hendrich, 1988]. 1. vyd. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1988. 498 s.
 • Moirand, S., Enseigner a communiquer en langue étrangere, Hachette, 1990
 • CHODĚRA, Radomír. Didaktika cizích jazyků : úvod do vědního oboru. Vyd. 1. Praha: Academia, 2006. 209 s. ISBN 8020012133. info
 • LEBRUN, Marcel. eLearning pour enseigner et apprendre : allier pédagogie et technologie. Louvain-la-Neuve: Academia-Bruylant, 2015. 269 stran. ISBN 2872097899. info
 • VIGNER, Gérard. Enseigner le français comme langue seconde. [Paris]: CLE International, 2006. 127 stran. ISBN 2090333421. info
 • DESMONS, Fabienne. Enseigner le FLE (français langue étrangère) : pratiques de classe. Paris: Belin, 2005. 271 s. ISBN 270113997X. info
Výukové metody
Souvislá pedagogická praxe probíhá pod dohledem smluvních garantů na střediskových školách formou náslechů a následných výstupů ve vyučovacích hodinách. Součástí praxe je písemná příprava na výuku, kterou student předloží vyučujícímu, rozbor výstupu s garantem po výuce a rovněž ústní pohovor s oborovým didaktikem o zkušenostech získaných na praxi. Forma: hospitace, observace, konzultace, workshop, e-learning, projekty, diskuse.
Metody hodnocení
Projekt, portfolio a diskuze.
Informace učitele
Rozdělení hodin praxe u dvouoborového studia (v rámci předm. Pedagogická praxe I a II):

1) 180 hodin příprava a úkoly
• deník praxe, úkoly ad.

2) 180 hodin přímo na škole
• 50 hodin vlastní výuky (samostatná, v tandemu, skupinová, asistence učiteli, doučování)
• 130 hodin další činnosti (náslechy, pomoc s opravováním písemných prací, tvorba učebních pomůcek, doprovod žáků na exkurze, příprava školních projektů, účast na třídních schůzkách, pomoc se školní/třídní dokumentací, třídnické hodiny, suplování ad.)
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2020/FJU2A045