FJU2A046 Pedagogická praxe II

Filozofická fakulta
jaro 2021
Rozsah
0/0/180. struktura hodin se dělí na náslechy a další činnost ve škole, výuku v tandemu a individ. výuku. 6 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Milada Malá, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Dorota Egerlová (pomocník)
Mgr. Jana Fantová (pomocník)
Garance
Mgr. Milada Malá, Ph.D.
Ústav románských jazyků a literatur - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Milada Malá, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav románských jazyků a literatur - Filozofická fakulta
Předpoklady
Znalost francouzštiny na úrovni C1 (SERR), zejména pak kompetence v psaném projevu.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 9 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem kurzu je poskytnout studentům příležitost k získání praktických zkušeností, a to jak v rámci tradičních tak i méně běžných výukových forem (doučování, tutoriály, asistence, exkurze, výukové a motivační programy). Důraz bude kladen také na nově se prosazující výukové formy (specifické formy e-learningu, distanční formy výuky ve virtuálním prostředí s využitím IT, atp.)
Výstupy z učení
Student získá praktickou zkušenost s přímou výukou, na níž může uplatnit získané teoretické znalosti.
Po absolvování praxe je student schopen:
- identifikovat typ publika a uzpůsobit tomu výukové metody,
- vypracovat individuální výukový plán
- ohodnotit úroveň znalostí učících se cizí jazyk a doporučit vhodné prostředky pro zlepšení v konkrétní jazykové kompetenci.
Vzhledem k šíři záběru praxe bude student komplexně připraven jak na méně běžné formy prezenční výuky, tak i na nové progresivní výukové formy.
Osnova
 • - Úvodní konzultace s vedoucím pedagogické praxe z příslušné instituce.
 • - hospitace a observace.
 • - výuka v tandemu, tutoriály, doučování.
 • - samostatná výuka s následnou zpětnou vazbou vedoucího praxe.
 • - workshop - kazuistika
 • - evaluační workshopy (analýza, sebereflexe)
 • Rozdělení hodin praxe:
 • 1) 360 hodin příprava a úkoly (v rámci Seminářů k pedagogické praxi I a II)
 • • deník praxe, úkoly ad.
 • 2) 360 hodin přímo na škole (v rámci předm. Pedagogická praxe I a II)
 • • 100 hodin vlastní výuky (samostatná, v tandemu, skupinová, asistence učiteli, doučování)
 • • 260 hodin další činnosti (náslechy, pomoc s opravováním písemných prací, tvorba učebních pomůcek, doprovod žáků na exkurze, příprava školních projektů, účast na třídních schůzkách, pomoc se školní/třídní dokumentací, třídnické hodiny, suplování ad.)
Literatura
  povinná literatura
 • LEBRUN, Marcel. Théories et méthodes pédagogiques pour enseigner et apprendre : quelle place pour les TIC dans l'éducation? Edited by Jean-Marie De Ketele. 2e édition. Bruxelles: De Boeck Université, 2007. 206 stran. ISBN 9782804154110. info
 • DESMONS, Fabienne. Enseigner le FLE (français langue étrangère) : pratiques de classe. Paris: Belin, 2005. 271 s. ISBN 270113997X. info
  doporučená literatura
 • LHOTE, Elisabeth. Enseigner l'oral en interaction : percevoir, écouter, comprendre. Paris: Hachette, 1995. 158 stran. ISBN 2011550092. info
 • MOIRAND, Sophie. Enseigner á communiquer en langue étrangére. Paris: Hachette, 1992. 188 s. ISBN 2-01-0169654. info
  neurčeno
 • CHODĚRA, Radomír. Didaktika cizích jazyků : úvod do vědního oboru. Vyd. 1. Praha: Academia, 2006. 209 s. ISBN 8020012133. info
 • VIGNER, Gérard. Enseigner le français comme langue seconde. [Paris]: CLE International, 2006. 127 stran. ISBN 2090333421. info
Výukové metody
Souvislá pedagogická praxe probíhá pod dohledem smluvních garantů na střediskových školách formou náslechů a následných výstupů ve vyučovacích hodinách. Součástí praxe je písemná příprava na výuku, kterou student předloží vyučujícímu, rozbor výstupu s garantem po výuce, a rovněž ústní pohovor s oborovým didaktikem o zkušenostech získaných na praxi.
Metody hodnocení
Zápočet získá student za základě potvrzení střediskové školy o absolvování praxe a následného pohovoru s oborovým didaktikem na téma vyplývající z dané tematiky. Forma: projekt, portfolio, diskuze. Praxe je povinná pro uchazeče o učitelskou způsobilost.
Informace učitele


Rozdělení hodin praxe u dvouoborového studia (v rámci předm. Pedagogická praxe I a II):

1) 180 hodin příprava a úkoly
• deník praxe, úkoly ad.

2) 180 hodin přímo na škole
• 50 hodin vlastní výuky (samostatná, v tandemu, skupinová, asistence učiteli, doučování)
• 130 hodin další činnosti (náslechy, pomoc s opravováním písemných prací, tvorba učebních pomůcek, doprovod žáků na exkurze, příprava školních projektů, účast na třídních schůzkách, pomoc se školní/třídní dokumentací, třídnické hodiny, suplování ad.)
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020.