HIA103 Dějiny pravěku

Filozofická fakulta
podzim 2001
Rozsah
1/1. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. PhDr. Vladimír Podborský, DrSc. (přednášející)
Mgr. et Mgr. Ludmila Kaňáková Hladíková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Klára Šabatová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Šimon Ungerman, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. PhDr. Zdeněk Měřínský, CSc.
Ústav archeologie a muzeologie - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Hana Ambrožová
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 150 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/150, pouze zareg.: 0/150, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/150
Mateřské obory
Cíle předmětu
Přednáška je orientována na studium pravěkých dějin lidsta se zaměřením na střední Evropu a ČR. Časově pokrývá nejstarší úsek vývoje lidské společnosti až po 9. stol. n. l. včetně (doba Velkomoravské říše). Studium je pojato historicky, nikoli archeologicky, tj. neprobírá se systematika hmotné kultury pravěku, nýbrž vývody plynoucí z její analýzy. Úvodem je pouze podána informace o archeologii, metodách její práce a o současné organizaci archeologických výzkumů v ČR. Přednáška je doplněna proseminářem, v němž jsou studentům demonstrovány ukázky památek hmotné kulury. Požadavky ke zkoušce: přehledná znalost metod archeologie, dobrá znalost periodizace a datování pravěku, znalost vývojových trendů hmotné a duchovní kultury pravěkého lidstva, přehled nejdůležitějších archeologických kultur, informativní znalost základních pramenů hmotné kultury.
Literatura
  • PODBORSKÝ, Vladimír. Dějiny pravěku a rané doby dějinné. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1997. 325 s. ISBN 8021017066. info
Metody hodnocení
Požadavky ke zkoušce: přehledná znalost metod archeologie, dobrá znalost periodizace a datování pravěku, znalost vývojových trendů hmotné a duchovní kultury pravěkého lidstva, přehled nejdůležitějších archeologických kultur, informativní znalost základních pramenů hmotné kultury. Získání zápočtu ze semináře je předpokladem úspěšného ukončení kursu.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 1999, podzim 2000, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.