HIA108 Examination in the History of the Early Modern Age

Faculty of Arts
Autumn 2019
Extent and Intensity
0/0. 2 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
doc. PhDr. Pavel Boček, CSc. (lecturer)
PhDr. Bronislav Chocholáč, Dr. (lecturer)
prof. PhDr. Mgr. Tomáš Knoz, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Tomáš Malý, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
prof. Mgr. Libor Jan, Ph.D.
Department of History - Faculty of Arts
Supplier department: Department of History - Faculty of Arts
Prerequisites (in Czech)
HIA107 Introduction to Early Mod.Age
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
Fields of study the course is directly associated with
there are 12 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives
Comprehensive exam - interview. Students should be able to understand and interpret the basic problems and trends of the historical development in Europe and the particular problems of the developments in Czech lands during the Early Modern Age.
Syllabus
 • 1. Sources and literature for the history of the Early Modern Age.
 • 2. Czech history during the Early Modern Age
 • 3. The history of Western Europe during the Early Modern Age
 • 4. The history of Eastern Europe during the Early Modern Age
Literature
 • ŠVANKMAJER, Milan. Dějiny Ruska. 5. rozš. vyd. Praha: Lidové noviny, 2008. 594 s. ISBN 9788071066132. info
 • CATALANO, Alessandro. Zápas o svědomí : kardinál Arnošt Vojtěch z Harrachu (1598-1667) a protireformace v Čechách. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2008. 637 s. ISBN 9788071069423. info
 • Barokní člověk a jeho svět. Edited by Rosario Villari, Translated by Jiřina Němcová. Vyd. 1. Praha: Vyšehrad, 2004. 326 s. ISBN 8070216832. info
 • ŠVANKMAJER, Milan. Dějiny Ruska. 4. rozšíř. vyd. Praha: Lidové noviny, 2004. 574 s. ISBN 8071066583. info
 • DUBY, Georges. Dějiny Francie : od počátků po současnost. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2003. 953 s. ISBN 8071845140. info
 • Renesanční člověk a jeho svět. Edited by Eugenio Garin. Vyd. 1. Praha: Vyšehrad, 2003. 279 s. ISBN 8070216530. info
 • Vznik habsburské monarchie : 1550-1700. Edited by Robert John Weston Evans, Translated by Lenka Kolářová. 1. vyd. Praha: Argo, 2003. 593 s. ISBN 8072034634. info
 • MUNCK, Thomas. Evropa sedmnáctého století : 1598-1700. Translated by Vítězslav Kremlík - Ingrid Vichnarová - Michaela Ponocná. Vyd. 1. Praha: Vyšehrad, 2002. 468 s. ISBN 8070215089. info
 • KONTLER, László and Richard PRAŽÁK. Dějiny Maďarska. Translated by Miloslav Korbelík. Praha: Lidové noviny, 2001. 602 s. ISBN 807106405X. info
 • MACKENNEY, Richard. Evropa šestnáctého století. Praha: Vyšehrad, 2001. 395 s. ISBN 8070214694. info
 • MACEK, Josef. Jagellonský věk v českých zemích, 1471-1526. Vyd. 2. Praha: Academia, 2001. 561 s. ISBN 8020008950. info
 • UBIETO ARTETA, Antonio. Dějiny Španělska. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 1999. 911 s. ISBN 80-7106-117-4. info
 • ŠVANKMAJER, Milan. Petr I. :zrození impéria. Praha: Lidové noviny, 1999. 322 s. ISBN 80-7106-301-0. info
 • TAPIÉ, Victor Lucien. Marie Terezie a Evropa : od baroka k osvícenství. Translated by Karel Kubiš - Vlasta Kubišová. Vyd. 1. Praha: Mladá fronta, 1997. 398 s. ISBN 8020406166. info
 • EVANS, Robert John Weston. Rudolf II. a jeho svět : myšlenky a kultura ve střední Evropě 1576-1612. Translated by Miloš Calda. Vyd. 1. Praha: Mladá fronta, 1997. 382 s. ISBN 8020405909. info
 • ŠVEC, Luboš, Vladimír MACURA and Pavel ŠTOL. Dějiny pobaltských zemí. Praha: Lidové noviny, 1996. 423 s. ISBN 80-7106-154-9. info
 • VÁLKA, Josef. Dějiny Moravy II. Morava reformace, renesance a baroka. 1. vyd. Brno: MVS, 1995. 275 pp. Vlastivěda moravská, nová řada sv. 6. ISBN 80-850-4862-0. info
 • PRAŽÁK, Richard. Dějiny Maďarska. 1. vyd. V Brně: Masarykova univerzita s podporou Ministerstva školství a kultury Maďarské republiky, 1993. 297 s. ISBN 8021006994. info
 • JANÁČEK, Josef. České dějiny : doba předbělohorská. Kniha I, 1526-1547. Díl II. Vyd. 1. Praha: Academia, 1984. 359 s., [8. info
 • POLIŠENSKÝ, Josef. Dějiny Británie. Vyd. 1. Praha: Svoboda, 1982. 323 s. info
 • JANÁČEK, Josef. České dějiny : doba předbělohorská. Kniha I, 1526-1547. Díl I. Vyd. 2. Praha: Academia, 1971. 281 s. : i. info
 • POLIŠENSKÝ, Josef. Třicetiletá válka a evropské krize 17. století. Vyd. 1. Praha: Svoboda, 1970. 284 s., [4. info
 • MACŮREK, Josef. Dějiny polského národa. V Praze: Melantrich, 1948. info
 • MACŮREK, Josef. Dějiny východních Slovanů. 1, Do doby Petra Velikého. Praha: Melantrich, 1947. info
 • MACŮREK, Josef. Dějiny východních Slovanů. 2, Od Petra Velikého do pol. 19. stol. Praha: Melantrich, 1947. info
 • FLOROVSKIJ, Antonij Vasil'jevič. Bronzová skála moci státní, 1650-1789. V Praze: Melantrich, 1939. info
 • BIDLO, Jaroslav. V branách nového věku : (1450-1650). Praha: Melantrich, 1938. 731 s. info
 • MACŮREK, Josef. Dějiny Maďarů a uherského státu. V Praze: Melantrich, 1934. info
Teaching methods
Lectures in special seminars.
Assessment methods
Oral examination aimed at testing the student’s insight into the main theories, concepts and methodologies of the discipline, or in the work of the main representatives of thescholarly discourse, and at checking the student’s ability to connect relevant facts into logical relations.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course is taught each semester.
The course is taught: every week.
General note: Ke zkoušce nutno absolvovat podle výběru 2 ze 3 kursů dějin raného novověku (východ., západ. Evropy, české země) + výběrový kurz z dějin raného novověku.
The course is also listed under the following terms Autumn 1999, Spring 2000, Autumn 2000, Spring 2001, Autumn 2001, Spring 2002, Autumn 2002, Spring 2003, Autumn 2003, Spring 2004, Autumn 2004, Spring 2005, Autumn 2005, Spring 2006, Autumn 2006, Spring 2007, Autumn 2007, Spring 2008, Autumn 2008, Spring 2009, Autumn 2009, Spring 2010, Autumn 2010, Spring 2011, Autumn 2011, Spring 2012, Autumn 2012, Spring 2013, Autumn 2013, Spring 2014, Autumn 2014, Spring 2015, Autumn 2015, Spring 2016, Autumn 2016, Spring 2017, Autumn 2017, Spring 2018, Autumn 2018, Spring 2019.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/autumn2019/HIA108