HIA109b Dějiny českých zemí v 19. století

Filozofická fakulta
podzim 2019
Rozsah
1/1/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Zdeňka Stoklásková, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. Mgr. Libor Jan, Ph.D.
Historický ústav - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Historický ústav - Filozofická fakulta
Rozvrh
Po 10:00–11:40 B2.42
Předpoklady
HIA109u Úvod do moderních dějin
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 25 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 15/25, pouze zareg.: 1/25
Mateřské obory
Cíle předmětu
Absolvent kursu je schopen zařadit české dějiny 19. století do kontextu evropských dějin, definovat politický systém v českých zemích a monarchii, porovnat modernizační procesy v jednotlivých zemích monarchie a analyzovat sociální skladbu české a německé= společnosti ve vývoji.
Výstupy z učení
Student bude po absolutoriu předmětu schopen:
- interpretovat procesy modernizace v českých zemích v kontextu evropského vývoje
- interpretovat historické souvislosti aktuální politické, hospodářské a sociální situace českých zemích
- orientace ve vědeckém diskurzu k problematice modernizace společnosti, demokratizace, nacionalismu, industrializace a souvisejících pojmů
- orientace v pramenné základně k dějinám 19. století
Osnova
 • české dějiny 19. století v evropském kontextu
 • hospodářský profil českých zemí
 • sociální profil českých zemí
 • systém politických stran
 • otázka emancipace, modernizace, demokratizace
 • literatura, prameny a základní interpretační přístupy
Literatura
 • Dějiny Moravy. Díl 3/1, Hospodářský rozmach Moravy, 1740 - 1918 (Variant.) : Vlastivěda moravská : země a lid : nová řada. Svazek 7, Dějiny Moravy. Díl 3/1, Hospodářský rozmach Moravy, 1740 - 1918 : Vlastivěda moravská, země a lid : nová řada. Svazek 7,. info
 • KROUPA, Jiří. Alchymie štěstí. Pozdní osvícenství a moravská společnost 1770-1810. Druhé, rozšířené a upravené. Brno: Era, 2006. 328 s. Dějiny kultury. ISBN 80-7366-063-6. info
 • FASORA, Lukáš, Jiří HANUŠ a Jiří MALÍŘ. Moravské vyrovnání z r. 1905 - Der mährische Ausgleich: možnosti a limity národnostního smíru ve střední Evropě. 1. vyd. Brno: Matice moravská, 2006. 387 s. Země a kultura 3. ISBN 80-86488-36-5. info
 • FASORA, Lukáš, Jiří HANUŠ a Jiří MALÍŘ. Občanské elity a obecní samospráva 1848-1948. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2006. 388 s. Sociální dějiny, 1. svazek. ISBN 80-7325-091-8. info
 • FASORA, Lukáš, Jiří HANUŠ a Jiří MALÍŘ. Sekularizace českých zemí v letech 1848-1914. 2006. info
 • MALÍŘ, Jiří, J. KŘEN, Z. BENEŠ, S. BIMAN, V. KURAL, J. PEŠEK, V. PREČAN, R. VIERHAUS, D. BRANDES, M. GLETTLER, L. HERBST, J.K. HOENSCH, H. LEMBERG, H. MOMMSEN a F. SEIBT. Konfliktgemainschaft, Katastrophe, Entspannung. Skizze einer Darstellung der deutsch-tschechischen Geschichte seit dem 19. Jahrhundert. 1. vyd. Mnichov: Oldenbourg, 1996. 91 s. mimo edice. ISBN 3-486-56287-8. info
 • MALÍŘ, Jiří. Das deutsche und das tschechische Bürgertum in Mähren und seine Landtagsvertretung. In Spojující a rozdělující na hranici - Verbindendes und Trenendes an der Grenze. 1. vyd. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 1993. s. 97-106, 10 s. Opera Historica 2. ISBN 80-7040-040-4. info
 • URBAN, Otto. Česká společnost, 1848-1918. Praha: Svoboda, 1982. info
Výukové metody
seminář, diskuse nad referáty studentů
Metody hodnocení
Zápočet na základě splnění požadavků vyučujícího: seminární práce, referát.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každý semestr.
Ke zkoušce se posluchač může přihlásit po absolvování Úvodu do moderních dějin, českých dějin 19. století a jednoho ze dvou kursů obecných dějin.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2004, jaro 2005, podzim 2005, jaro 2006, podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2019/HIA109b