HIA109b Czech History in the 19th Century

Faculty of Arts
Spring 2020
Extent and Intensity
1/1. 3 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
prof. Mgr. Lukáš Fasora, Ph.D. (lecturer)
PhDr. Zdeňka Stoklásková, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
prof. Mgr. Libor Jan, Ph.D.
Department of History - Faculty of Arts
Supplier department: Department of History - Faculty of Arts
Prerequisites (in Czech)
HIA109u Introduction to Modern Hist.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.

The capacity limit for the course is 50 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 0/50, only registered: 0/50
Fields of study the course is directly associated with
Course objectives
Students of the lecture will be able to understand to the Czech history of the 19th century in broader European context, to define political system in the Czech lands and the Habsburg monarchy, to compare modernization process in individual provinces of the monarchy, and to analyse the developtment of social structure of Czech and German society.
Learning outcomes
Student bude po absolutoriu předmětu schopen:
- interpretovat procesy modernizace v českých zemích v kontextu evropského vývoje
- interpretovat historické souvislosti aktuální politické, hospodářské a sociální situace českých zemích
- orientace ve vědeckém diskurzu k problematice modernizace společnosti, demokratizace, nacionalismu, industrializace a souvisejících pojmů
- orientace v pramenné základně k dějinám 19. století
Syllabus
 • 19th century Czech history in a European context
 • An economic profile of the Czech
 • A social profile of the Czech lands
 • The system of political parties
 • The question of emancipation, modernisation and democracy
 • Literature, sources and main interpretative approaches
Literature
  required literature
 • LNĚNIČKOVÁ, Jitka. České země v době předbřeznové : 1792-1848. Praha: Libri, 1999. 431 s. info
 • EFMERTOVÁ, Marcela C. České země v letech 1848-1918. 1. vyd. Praha: Libri, 1998. 463 s. ISBN 80-85983-47-8. info
 • KŘEN, Jan. Dvě století střední Evropy. Vyd. 1. Praha: Argo, 2005. 1109 s. ISBN 8072036122. info
 • MALÍŘ, Jiří and Pavel MAREK. Politické strany : vývoj politických stran a hnutí v českých zemích a Československu 1861-2004. Brno: Doplněk, 2005. 1021 s. ISBN 8072391801. info
 • HLAVAČKA, Milan. České země v 19. století : proměny společnosti v moderní době. Praha: Historický ústav, 2014. 478 s. ISBN 9788072862191. info
  recommended literature
 • URBAN, Otto. Česká společnost, 1848-1918. Praha: Svoboda, 1982. info
 • KROUPA, Jiří. Alchymie štěstí. Pozdní osvícenství a moravská společnost 1770-1810. (The Alchemy of Hapiness. The Late Enlightenment and the Moravian Comunity 1770-1810.). Druhé, rozšířené a upravené. Brno: Era, 2006. 328 pp. Dějiny kultury. ISBN 80-7366-063-6. info
 • JINDRA, Zdeněk and Ivan JAKUBEC. Hospodářský vzestup českých zemí od poloviny 18. století do konce monarchie. Druhé, přepracované vydá. 524 stran. ISBN 9788024629452. info
 • Constructing nationalities in East Central Europe. Edited by Pieter M. Judson - Marsha L. Rozenblit. 1. pbk. ed. New York: Berghahn Books, 2005. xx, 293. ISBN 1571811761. info
 • JUDSON, Pieter M. Guardians of the nation : activists on the language frontiers of imperial Austria. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 2006. xii, 313. ISBN 0674023250. info
 • MALÍŘ, Jiří, J. KŘEN, Z. BENEŠ, S. BIMAN, V. KURAL, J. PEŠEK, V. PREČAN, R. VIERHAUS, D. BRANDES, M. GLETTLER, L. HERBST, J.K. HOENSCH, H. LEMBERG, H. MOMMSEN and F. SEIBT. Konfliktgemainschaft, Katastrophe, Entspannung. Skizze einer Darstellung der deutsch-tschechischen Geschichte seit dem 19. Jahrhundert (Konfliktgemainschaft, Katastrophe, Entspannung - Konflikní společenství, katastrofa, uvolnění.). 1. vyd. Mnichov: Oldenbourg, 1996. 91 pp. mimo edice. ISBN 3-486-56287-8. info
  not specified
 • FASORA, Lukáš, Jiří HANUŠ and Jiří MALÍŘ. Sekularizace českých zemí v letech 1848-1914 (Secularization of Bohemian Lands in the Period from 1848 to 1914). 2006. info
 • FASORA, Lukáš. Dělník a měšťan. Vývoj jejich vzájemných vztahů na příkladu šesti moravských měst 1870-1914 (The workers and the bourgeois. The change of theyr mutual relations in six cities of Moravia 1870-1914). 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2010. 423 pp. Historie 35. ISBN 978-80-7325-233-5. info
 • KLADIWA, Pavel, Andrea POKLUDOVÁ and Renata KAFKOVÁ. Lesk a bída obecních samospráv Moravy a Slezska 1850-1914. Vydání první. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity, 2008. 751 stran. ISBN 9788073685959. info
Teaching methods
seminary
Assessment methods
credit; students will present an essay on a given topic
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course is taught each semester.
The course is taught: every week.
General note: Ke zkoušce se posluchač může přihlásit po absolvování Úvodu do moderních dějin, českých dějin 19. století a jednoho ze dvou kursů obecných dějin.
The course is also listed under the following terms Autumn 2004, Spring 2005, Autumn 2005, Spring 2006, Autumn 2006, Spring 2007, Autumn 2007, Spring 2008, Autumn 2008, Spring 2009, Autumn 2009, Spring 2010, Autumn 2010, Spring 2011, Autumn 2011, Spring 2012, Autumn 2012, Spring 2013, Autumn 2013, Spring 2014, Autumn 2014, Spring 2015, Autumn 2015, Spring 2016, Autumn 2016, Spring 2017, Autumn 2017, Spring 2018, Autumn 2018, Spring 2019, Autumn 2019.
 • Enrolment Statistics (Spring 2020, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/spring2020/HIA109b