HIA114II Němčina II

Filozofická fakulta
jaro 2012
Rozsah
0/2. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Tereza Frimmerová (cvičící)
Mgr. Martina Mišovičová (cvičící)
Mgr. Martina Trombiková, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. PhDr. Jiří Malíř, CSc.
Historický ústav - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky - Filozofická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
HIA114II/A: Po 15:50–17:25 zrusena M13, M. Trombiková
HIA114II/B: Po 17:30–19:05 M11, M. Mišovičová
HIA114II/C: Čt 7:30–9:05 M11, T. Frimmerová
HIA114II/D: Čt 9:10–10:45 M21, T. Frimmerová
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 101 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/101, pouze zareg.: 0/101, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/101
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Jde zejména o schopnost prezentace odborných témat, sledování odborných diskusí, pochopení hlavních myšlenek odborných textů svého studijního oboru a rovněž schopnost plynule a spontánně reagovat a vysvětlit svůj názor na aktuální problémy v rozhovoru s rodilým mluvčím.
Osnova
  • Německé odborné texty z problematiky sociálních a politických dějin německých a rakouských autorů. Německé texty ze současných odborných historických časopisů vydávaných na území německy mluvících států. Německé texty ze zaniklých odborných historických časopisů vydávaných v českých zemích.
Literatura
  • Dreyer, H.- Schmitt, R.: Lehr- und Ubungsbuch der deutschen Grammatik, Munchen, Verl. f. Deutsch 1995 / Brandi, M.-L. - Momenteau, B.: Lesekurs fur Geisteswissenschaftler, Fortgeschrittene, Munchen, Verl. Klett 1996
Výukové metody
Cvičení zakončené zkouškou.
Metody hodnocení
Cvičení zakončené zkouškou. Zkouška se skládá z písemné(gram. test) a ústní části(prezentace+konverzace na odborné téma). Důraz se klade na porozumění odborného textu a jeho jednoduchou, ale kompetentní interpretaci.
Další komentáře
Studijní materiály
Poznámka k ukončení předmětu: Zk může být prominuta posluchačům, kteří doloží složení Zk na jazykové škole a posluchačům oborů historie - němčina.
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každý semestr.
Cvičení je doporučeno, povinné je složení Zk do konce 6. semestru.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021.