HIA206 Hospodářské a sociální dějiny raného novověku

Filozofická fakulta
podzim 2019
Rozsah
2/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
PhDr. Bronislav Chocholáč, Dr. (přednášející)
Garance
prof. Mgr. Libor Jan, Ph.D.
Historický ústav - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Historický ústav - Filozofická fakulta
Rozvrh
Út 14:00–15:40 VP
Předpoklady
Specializace magisterského studia: Dějiny raného novověku
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 30 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/30, pouze zareg.: 0/30
Mateřské obory
předmět má 11 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Ukázat v základních rysech problematiku hospodářských a sociálních dějin Evropy především 16. a 17. století. Popsat dobové klimatické a demografické poměry. Charakterizovat rozsah a proměny zemědělství, řemeslné výroby, obchodu a finančnictví. Popsat a objasnit stav a úroveň výzkumu široce pojatých sociálních dějin, především dějin všedního dne, mikrohistorie a historické antropologie. Srovnat v následné diskusi získané poznatky k jednotlivým tématům s dosaženými výsledky české historiografie. Na konci kurzu by měli být studenti schopni podat základní přehled o stavu a úrovni jednotlivých odvětví raněnovověké evropské ekonomiky a charakterizovat hlavní témata sociálních dějin daného období.
Osnova
 • Úvod, základní domácí a zahraniční literatura
 • Klimatické poměry, prameny historické klimatologie, klima a člověk
 • Obyvatelstvo, demografické metody, prameny
 • Zemědělství
 • Řemeslná výroba
 • Obchod
 • Finance a úvěr
 • Hospodářské a sociální dějiny a nové dějepisectví (tzv. škola Analles)
 • Dějiny všedního dne
 • Mikrohistorie
 • Historická antropologie
Literatura
 • 4. sv. Von der Mitte des 17. Jahrhunderts bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts (vyd. I. Mieck a kol.). Stuttgart 1993.
 • Handbuch der europäischen Wirtschafts- und Sozialgeschichte. 3. sv. Vom ausgehenden Mittelalter bis zur Mitte des 17. Jahrhunderts (vyd. H. Kellenbenz a kol.). Stuttgart 1986.
 • Walter, Rolf: Einführung in die Wirtschafts- und Sozialgeschichte. Paderborn - München -Wien - Zürich 1994.
 • DÜLMEN, Richard van. Historická antropologie : vývoj, problémy, úkoly. Translated by Josef Boček. 1. vyd. v čes. jaz. Praha: Dokořán, 2002. 116 s. ISBN 8086569152. info
 • LADURIE, Emmanuel le Roy. Masopust v Romansu : od Hromnic po Popeleční středu 1579-1580. Translated by Jana Smutná-Lemmonierová. Vyd. 1. Praha: Argo, 2001. 434 s. ISBN 8072033298. info
 • ARIÈS, Philippe. Dějiny smrti. Translated by Danuše Navrátilová. Vyd. 1. Praha: Argo, 2000. 410 s. ISBN 8072032933. info
 • ARIÈS, Philippe. Dějiny smrti. Translated by Danuše Navrátilová. Vyd. 1. Praha: Argo, 2000. 358 s. ISBN 8072032860. info
 • DELUMEAU, Jean. Strach na Západě ve 14.-18. století. Vyd. 1. Praha: Argo, 1999. 326 s. ISBN 8072032089. info
 • DELUMEAU, Jean. Strach na Západě ve 14.-18. století. Vyd. 1. Praha: Argo, 1997. 288 s. ISBN 8072031562. info
 • SVÁTEK, František a Jiří ŠTAIF. Úvod do studia hospodářských a sociálních dějin. Edited by Zdeněk Jindra. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 1997. 161 s. ISBN 8071844381. info
 • CAMERON, Rondo. Stručné ekonomické dějiny světa :od doby kamenné do současnosti. Translated by Vladimír Drábek. 1. vyd. Praha: Victoria Publishing, 1996. 475 s. ISBN 80-85865-21-1. info
 • FOUCAULT, Michel. Dějiny šílenství v době osvícenství :hledání historických kořenů pojmu duševní choroby. Translated by Věra Dvořáková. Praha: Lidové noviny, 1994. 209 s. ISBN 80-7106-085-2. info
Výukové metody
Výukové metody: přednášky, diskuse v hodině, prezentace obrazových a statistických materiálů
Metody hodnocení
ústní zkouška
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 1999, podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2019/HIA206