EN

FF:HIA248 Od G. Rasputina k J. Stalinovi - Informace o předmětu

HIA248 Proměny Ruska od Grigorije Rasputina k Josefu Stalinovi

Filozofická fakulta
podzim 2014
Rozsah
2/0. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. PhDr. Radomír Vlček, CSc. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Jiří Malíř, CSc.
Historický ústav - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Historický ústav - Filozofická fakulta
Rozvrh
St 15:50–17:25 K32
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 30 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 1/30, pouze zareg.: 0/30, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/30
Mateřské obory
předmět má 11 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Po absolvování kursu bude student schopen porozumět klíčovým aspektům proměn ve vývoji ruského státu a ruské společnosti mezi koncem 19. století a počátkem Druhé světové války. Jde zejména o poznání procesu formování, vývoje a projevů ruského radikálně sociálního myšlení, jehož kořeny tkvěly v 19. století a k jehož vyvrcholení došlo v prvních desítiletích 20. století. Důraz je položen na utváření a projevy ruského marxismu, leninismu a stalinismu. Ve středu pozornosti proto stojí kořeny, průběh a dopady ruských revolucí, zejména revoluce 1905-1907 a revoluce roku 1917. Výsledkem kurzu je rovněž pochopení dopadu politických změn na vývoj ruské společnosti a na proměny její každodennosti.
Osnova
 • 1) Formování ruské opozice – od raznočinců k radikálním demokratům
 • 2) Ruský anarchismus, nihilismus a narodnictví, raný marxismus
 • 3) Ruský liberalismus a jeho srovnání se západoevropským
 • 4) Konzervatizmus vlády cara Alexandra III. a Mikuláše II.
 • 5) Revoluce 1905-7
 • 6) Sergej Witte a Petr Stolypin – východisko z krize?
 • 7) Rusko za války a ve válce
 • 8) Ruská revoluce v únoru 1917
 • 9) Ruská revoluce v říjnu 1917
 • 10) Lenin a tzv. sovětizace ruského politického systému 13) Formation of the Russian opposition – from the raznochintsy to radical democrats 14) Russian anarchism, nihilism and the Narodniki; early Marxism 15) Russian liberalism and its comparison to Western European liberalism 16) Conservatism during the reign of Alexander III and Nicholas II 17) The revolution of 1905-1907 18) Sergei Witte and Pyotr Stolypin – a solution of the crisis? 19) Russia during and after World War I 20) The revolution of February 1917 21) The revolution of October 1917 22) Lenin and the sovietization of the Russian political system 23) Stalin and his epigones in the 1920’s and 1930’s 24) Soviet society in the 1920’s and the 1930’s 11) Stalin a jeho epigoni ve 20. a 30. letech 20.století
 • 12) Sovětská společnost ve 20. a 30. letech 20.století
Literatura
 • MALIA, Martin E. Sovětská tragédie : dějiny socialismu v Rusku v letech 1917-1991. Translated by Pavel Vereš. Vyd. 1. Praha: Argo, 2004. 566 s. ISBN 8072035665. info
 • SEBAG MONTEFIORE, Simon. Stalin : na dvoře rudého cara. Translated by Pavel Vereš. Vyd. 1. Praha: BETA, 2004. 757 s. ISBN 8073061600. info
 • BERDJAJEV, Nikolaj Aleksandrovič. Ruská idea :základní otázky ruského myšlení 19. a počátku 20. století. Vyd. 1. Praha: Oikoymenh, 2003. 247 s. ISBN 80-7298-069-6. info
 • SERVICE, Robert. Lenin : životopis. Translated by Pavel Vereš. Vyd. 1. Praha: Argo, 2002. 496 s. ISBN 8072034154. info
 • SOLONEVIČ, Ivan Lukjanovič. Koncentrační tábor: Rusko. Translated by Kateřina Jánská. 2. vyd., (v tomto překladu. V Praze: Bystrov a synové, 2000. 357 s. ISBN 80-85980-20-7. info
 • PIPES, Richard. Dějiny ruské revoluce. Translated by Hana Gopaulová. Vyd. 1. Praha: Argo, 1998. 396 s. ISBN 8072030817. info
 • ŠVANKMAJER, Milan. Dějiny Ruska. 3. dopl. a přeprac. vyd. Praha: Lidové noviny, 1995. 558 s. ISBN 80-7106-183-2. info
Výukové metody
přednáška 1,5 hodiny týdně
Metody hodnocení
Předpokladem úspěšného ukončení kursu je odevzdání písemné práce a úspěšné absolvování závěrečného pohovoru.
Další komentáře
Studijní materiály
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2014/HIA248