CS

FF:HIA272 Russia at the Turn - Course Information

HIA272 Radicalism and Reformism. Russia at the Turn of the 19th and 20th Centuries

Faculty of Arts
Autumn 2018
Extent and Intensity
2/0. 6 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
doc. PhDr. Radomír Vlček, CSc. (lecturer)
Supervisor
prof. Mgr. Libor Jan, Ph.D.
Department of History - Faculty of Arts
Supplier department: Department of History - Faculty of Arts
Timetable
Wed 18:00–19:40 B2.22
Prerequisites (in Czech)
! HIA248 From G. Rasputin too J. Stalin
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
The capacity limit for the course is 30 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 27/30, only registered: 0/30, only registered with preference (fields directly associated with the programme): 0/30
Fields of study the course is directly associated with
there are 11 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives
At the end of the course students will: have a broader and more solid understanding of key aspects of the transformations during the development of the Russian state and society between the end of the 19th century and the start of the Second World War, trying especially to explore the process of the formation, development and manifestations of Russian radical social thought, which originated in the 19th century and culminated in the first decades of the 20th century. The course focuses especially on the formation and manifestations of the Russian Marxism, Leninism and Stalinism, concentrating therefore on the roots, course, and effects of Russian revolutions, especially that of 1905-1907, and the Revolution of 1917. The course also aims at understanding the impact of political changes on the development of Russian society and its everyday life.
Syllabus
 • Formation of the Russian opposition – from the raznochintsy to radical
 • Russian anarchism, nihilism and the Narodniki; early Marxism
 • Russian liberalism and its comparison to Western European liberalism
 • Conservatism during the reign of Alexander III and Nicholas II
 • The revolution of 1905-1907
 • Sergei Witte and Pyotr Stolypin – a solution of the crisis?
 • Russia during and after World War I
 • The revolution of February 1917
 • The revolution of October 1917
Literature
  recommended literature
 • Dějiny Ruska 20. století. Edited by Andrej Borisovič Zubov. Vydání první. Praha: Argo, 2014. 949 stran. ISBN 9788025709214. info
  not specified
 • BAKUNIN, Michail, Bůh a stát. Knutogermánská říše a sociální revoluce II. Vyd. 1. Praha: Herrmann & synové, 2014. 190 s. ISBN 978-80-87054-39-0.
 • LENIN. Revoluce 1917. Translated J. Píč, A. Němec, B. Hůla, Vyd. 1. Praha: Komunistické knihkupectví a nakladatelství, 1924. 389 s. bez ISBN.
 • SLAVÍK, Jan. Ruská revoluce březnová ve vzpomínkách účastníků. Vyd. 1. Praha: Melantrich,1930. 387 s. bez ISBN.
 • FROŁOW, Sylwia. Dzeržinskij : láska a revoluce. Translated by Lucie Zakopalová - Michala Benešová. První vydání. [Bratislava]: Premedia, 2015. 356 stran. ISBN 9788081592584. info
 • TROCKIJ, Lev. Můj život. Edited by Iva Dvořáková. Vyd. 1. Praha: Academia, 2010. 588 s. ISBN 9788020018670. info
 • Život za cara? : krajní pravice v předrevolučním Rusku. Edited by Zbyněk Vydra. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2010. 552 s. ISBN 9788087378083. info
 • HANUŠ, Jiří and Radomír VLČEK. Interpretace ruské revoluce 1917 (Interpreting the russian revolution of 1917). Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2008. 182 pp. Dějiny a kultura, sv. 16. ISBN 978-80-7325-150-5. info
 • JAKOVLEV, Aleksandr Nikolajevič. Rusko plné křížů : od vpádu do pádu bolševismu. Translated by Jana Červenková - Milan Jungmann. 1. vyd. Brno: Doplněk, 2008. 226 s. ISBN 9788072392117. info
 • MALIA, Martin E. Sovětská tragédie : dějiny socialismu v Rusku v letech 1917-1991. Translated by Pavel Vereš. Vyd. 1. Praha: Argo, 2004. 566 s. ISBN 8072035665. info
 • SEBAG MONTEFIORE, Simon. Stalin : na dvoře rudého cara. Translated by Pavel Vereš. Vyd. 1. Praha: BETA, 2004. 757 s. ISBN 8073061600. info
 • BERDJAJEV, Nikolaj Aleksandrovič. Ruská idea :základní otázky ruského myšlení 19. a počátku 20. století. Vyd. 1. Praha: Oikoymenh, 2003. 247 s. ISBN 80-7298-069-6. info
 • SERVICE, Robert. Lenin : životopis. Translated by Pavel Vereš. Vyd. 1. Praha: Argo, 2002. 496 s. ISBN 8072034154. info
 • SOLONEVIČ, Ivan Lukjanovič. Koncentrační tábor: Rusko. Translated by Kateřina Jánská. 2. vyd., (v tomto překladu. V Praze: Bystrov a synové, 2000. 357 s. ISBN 80-85980-20-7. info
 • PIPES, Richard. Dějiny ruské revoluce. Translated by Hana Gopaulová. Vyd. 1. Praha: Argo, 1998. 396 s. ISBN 8072030817. info
 • Ruské a sovětské dějiny v české poválečné historiografii : sborník studií. Edited by Václav Veber. Praha: Společnost pro výzkum střední a východní Evropy v České republice, 1996. 94 s. ISBN 8071841900. info
 • ŠVANKMAJER, Milan. Dějiny Ruska. 3. dopl. a přeprac. vyd. Praha: Lidové noviny, 1995. 558 s. ISBN 80-7106-183-2. info
 • TROCKIJ, Lev Davidovič. Zrazená revoluce. Edited by Jaroslav Šabata - Petr Uhl. 2. vyd. Brno: Doplněk, 1995. 263 s. ISBN 80-85765-30-6. info
Teaching methods
One 1.5 hour lectures per week
Assessment methods
Successful completion of the course requires the submission of a written essay and passing the final oral examination.
Language of instruction
Czech
Further Comments
Study Materials
The course is also listed under the following terms Autumn 2015, Autumn 2016, Autumn 2017.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/autumn2018/HIA272