HIA278 Barokní kultura ve střední Evropě

Filozofická fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/2/0. 6 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Tomáš Malý, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Tomáš Malý, Ph.D.
Historický ústav - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Historický ústav - Filozofická fakulta
Rozvrh
Út 16:00–17:40 D51
Předpoklady
Otevřená mysl, láska k vědění.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
předmět má 7 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem kurzu je poskytnout studentům důkladnější vhled do problematiky barokní kultury, a to prostřednictvím práce s vybranými prameny a literaturou v multioborové perspektivě. Jde o ukázání barokní kultury jako „Gesamtkunstwerku“ ve všech možných souvislostech.
Výstupy z učení
Studenti budou schopni:
- definovat a objasnit zásadní fenomény středoevropské kultury 17. a 18. století;
- interpretovat vývoj barokní kultury v moderní historiografii;
- porozumět charakteristickým rysům dané kulturní epochy, stejně jako ideově či ideologicky specifickým výkladům středoevropských dějin 17. a 18. století.
Osnova
 • Baroko v historiografii a dějinách umění 19. a 20. století;
 • Periodizace barokní kultury;
 • Kulturní reprezentace;
 • Smrt a zbožnost;
 • Barokní historismus;
 • Baroko a imaginace;
 • Konec baroka.
Literatura
  povinná literatura
 • JAKUBEC, O. - ELBEL, M. - PERUTKA, M. (eds.): Olomoucké baroko. Výtvarná kultura let 1620–1780. I-III. Olomouc: Muzeum umění Olomouc 2010-2011.
 • HERSCHE, Peter. Muße und Verschwendung : europäische Gesellschaft und Kultur im Barockzeitalter. Freiburg: Herder, 2006. 666 s. ISBN 3451289083. info
 • Sláva barokní Čechie : stati o umění, kultuře a společnosti 17. a 18. století : [Praha, 27/IV-28/X 2001, Obrazárna Pražského hradu, klášter sv. Jiří, Valdštejnská jízdárna, palác Kinských]. Edited by Vít Vlnas. V Praze: Pro Národní galerii v Praze realizovalo nakl. Paseka, 2001. 354 s. ISBN 8070352582. info
  doporučená literatura
 • HSIA, R. Po-chia. The world of Catholic renewal, 1540-1770. 2nd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2005. xi, 268. ISBN 9780521602419. info
 • PREISS, Pavel. František Antonín Špork a barokní kultura v Čechách. 2., rozš. a přeprac. vyd.,. Praha: Paseka, 2003. 600 s. ISBN 8071855731. info
 • O'MALLEY, John W. Trent and all that : renaming Catholicism in the early modern era. Cambridge, Mass.: Harvard University, 2000. 219 s. ISBN 0674000870. info
  neurčeno
 • PREISS, Pavel: František Antonín Špork a barokní kultura v Čechách. Praha – Litomyšl: Paseka 2003.
Výukové metody
Rozbor vybraného textu (pramene či literatury) a diskuse o něm v kontextu kulturních fenoménů 17. a 18. století.
Metody hodnocení
Zápočet (ústní pohovor).
Další komentáře
Studijní materiály

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2019/HIA278