HIA286 Náboženství a Evropa v době reformací (16. - 17. století)

Filozofická fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/2/0. 6 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Tomáš Malý, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Tomáš Malý, Ph.D.
Historický ústav - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Historický ústav - Filozofická fakulta
Rozvrh
Út 14:00–15:40 B1.41
Předpoklady
Základní orientace v politických dějinách Evropy 16. a 17. století. Základní znalost němčiny. Základní znalost raněnovověké paleografie.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Cílem kurzu je poskytnout přehled o zásadních tématech k problematice evropské reformace a katolické reformy v 16. a 17. století.
Výstupy z učení
Studenti budou schopni pochopit základní otázky spojené s daným tématem v souladu s poznatky současného bádání. Prostřednictvím práce s pramenným materiálem budou schopni samostatně uvažovat nad vybranými problémy a pochopit význam daných dokumentů v rámci historického vývoje.
Osnova
 • I.Evropská reformace: Konfese, církev a stát, augsburský mír, konfesionalizace, konfesijní identita, rituály a náboženská praxe.
 • II.Katolická reforma: Tridentský koncil, teologie a náboženská praxe, rekatolizace.
 • III.Kultura a umění reformací, konfesijní propaganda, média.
Literatura
  povinná literatura
 • MACKENNEY, Richard. Evropa šestnáctého století. Praha: Vyšehrad, 2001. 395 s. ISBN 8070214694. info
 • MUNCK, Thomas. Evropa sedmnáctého století : 1598-1700. Translated by Vítězslav Kremlík - Ingrid Vichnarová - Michaela Ponocná. Vyd. 1. Praha: Vyšehrad, 2002. 468 s. ISBN 8070215089. info
 • MOLNÁR, Amedeo. Na rozhraní věků : cesty reformace. Praha: Vyšehrad, 1985. info
 • CHAUNU, Pierre a Guy BEDOUELLE. Dobrodružství reformace : svět Jana Kalvína. 1. vyd. Brno: CDK, 2001. 124 s. ISBN 80-85959-84-8. info
 • VLNAS, Vít. Novokřtěnci v Münsteru. Praha: Lidové noviny, 2002. 232 s. ISBN 80-7106-505-6. info
  doporučená literatura
 • ZEEDEN, Ernst Walter: Hegemonialkriege und Glaubenskämpfe 1556-1648 (Propylaen Geschichte). Frankfurt a. M. 1977.
 • WINKELBAUER, Thomas. Österreichische Geschichte. Länder und Untertanen des Hauses Habsburg im Konfessionellen Zeitalter. Edited by Herwig Wolfram. Wien: Ueberreuter, 2004. 621 stran. ISBN 3800039761. info
Výukové metody
Výklad, diskuse v hodině, práce s prameny.
Metody hodnocení
Písemná práce na jedno ze zadaných témat v rozsahu 6-10 stran.
Další komentáře
Studijní materiály

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2019/HIA286