HIAK108b Dějiny raného novověku českých zemí

Filozofická fakulta
podzim 2019
Rozsah
7/0. 7 hodin konzultací. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučující
PhDr. Bronislav Chocholáč, Dr. (přednášející)
Mgr. Tomáš Malý, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. Mgr. Libor Jan, Ph.D.
Historický ústav - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Hana Ambrožová
Dodavatelské pracoviště: Historický ústav - Filozofická fakulta
Rozvrh
Pá 22. 11. 9:00–12:40 B1.41, Pá 6. 12. 14:00–16:40 B1.41
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Analyzovat a interpretovat různé typy vybraných dobových dokumentů (např. Svatováclavská smlouva, relace o korunovaci Ferdinanda I. českým králem, novokřtěnské kroniky a další), které jsou studentům dostupné na webových stránkách ústavu. Objasnit zakotvení písemností v dobovém historickém kontextu, vysvětlit méně známé termíny, charakterizovat zkoumané jevy v jednotlivých zemích Koruny české, srovnávat získané poznatky s vývojem v okolních středoevropských zemích. Na konci kurzu by měli studenti být schopni interpretovat řadu dobových materiálů a nejen popsat, ale i porozumět klíčovým událostem a zásadním proměnám raně novověké společnosti českých zemí.
Osnova
  • Úvod, periodizace
  • Stav, stavovství, legalizace stavovské společnosti (Volební kapitulace Zikmunda Lucemburského)
  • Šlechta a města (Svatováclavská smlouva)
  • Nástup Habsburků (Korunovace Ferdinanda I.)
  • Náboženské poměry v českých zemích (Dekrety jednoty bratrské)
  • Panovník a stavy, kritika vlády, stavovská opozice (Program 1. stavovského odboje)
  • Konfesionalizace, konflikt uvnitř habsburského rodu (Rudolfův majestát)
  • Centralizovaný stát nebo konfederace, katolické nebo reformační náboženství (Konfederace stavů 1619)
Metody hodnocení
Výukové metody:přednášky, diskuse v hodině, skupinové projektky, domácí úkoly, práce s prameny Ukončení předmětu: písemný test
Další komentáře
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2008, podzim 2010, podzim 2012, podzim 2014, podzim 2016, podzim 2018, jaro 2019.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2019/HIAK108b