HIAK109b Czech History in the 19th Century

Faculty of Arts
Spring 2020
Extent and Intensity
7/0. 4 credit(s). Type of Completion: k (colloquium).
Teacher(s)
prof. Mgr. Lukáš Fasora, Ph.D. (lecturer)
prof. PhDr. Jiří Malíř, CSc. (lecturer)
PhDr. Zdeňka Stoklásková, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
prof. Mgr. Libor Jan, Ph.D.
Department of History - Faculty of Arts
Contact Person: Mgr. Hana Ambrožová
Supplier department: Department of History - Faculty of Arts
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
Fields of study the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Hlavním cílem kurzu je porozumění hlavním tématům českých dějin 19. století, předeším z ohledem na politické a sociální dějiny.
Syllabus (in Czech)
  • české dějiny 19. století v evropském kontextu hospodářský profil českých zemí sociální profil českých zemí systém politických stran otázka emancipace, modernizace, demokratizace literatura, prameny a základní interpretační přístupy
Literature
  • HANUŠ, Jiří, Jiří MALÍŘ and Lukáš FASORA. Sekularizace českých zemí v letech 1848-1914 (The Secularisation in the Bohemian lands in 1848-1914). Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2007. 140 pp. Quaestiones quodlibetales 3. ISBN 978-80-7325-117-8. info
  • MALÍŘ, Jiří, Lukáš FASORA and Jiří HANUŠ. Moravské vyrovnání z roku 1905: Možnosti a limity národnostního smíru ve střední Evropě (The Moravian Compromise of 1905: Potencial and Limits of National Appeasement in Central Europe). 2005. info
  • FASORA, Lukáš, Jiří MALÍŘ and Jiří HANUŠ. Občanské elity a obecní samospráva 1848-1948. 2005. info
  • MALÍŘ, Jiří. Systém politických stran v českých zemích do roku 1918. (The System of the Political Parties in the Bohemian Lands untill 1918). In Politické strany. Vývoj politických stran a hnutí v českých zemích a Československu 1861-2004, sv. 1. 1. vyd. Brno: DoplNěk, 2005. p. 17- 57, 41 pp. ISBN 80-7239-178-X. info
  • FASORA, Lukáš, Jiří HANUŠ and Jiří MALÍŘ. Člověk na Moravě 19. století. eds. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2004. 501 pp. ISBN 80-7325-038-1. info
  • MALÍŘ, Jiří, Hans MOMMSEN, Dušan KOVÁČ and Michaela MAREK. Der Erste Weltkrieg und die Beziehungen zwischen Tschechen, Slowaken und Deutschen Reich. (The First World War and the Relationship among Czechs, Slowaks and Germans). 1. vyd. Essen: Klartext, 2001. 330 pp. ISBN 3-88474-951-X. info
  • MALÍŘ, Jiří. Od spolků k moderním politickým stranám : vývoj politických stran na Moravě v letech 1848-1914. 1. vyd. Brno: Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, 1996. 373 pp. ISBN 80-210-1273-0. info
Assessment methods (in Czech)
Zápočet na základě splnění požadavků vyučujícího: seminární práce, referát.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course is taught once in two years.
The course is taught: in blocks.
Information on the extent and intensity of the course: 7 hodin konzultací.
The course is also listed under the following terms Spring 2005, Spring 2006, Spring 2007, Spring 2009, Spring 2011, Spring 2013, Spring 2015, Spring 2017, Spring 2019.
  • Enrolment Statistics (Spring 2020, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/spring2020/HIAK109b