HIAK112z Examination in the History of the Twentieth Century

Faculty of Arts
Autumn 2020
Extent and Intensity
0/0/0. 5 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
Mgr. Tomáš Dvořák, Ph.D. (lecturer)
doc. Mgr. Denisa Nečasová, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Jiří Němec, Ph.D. (lecturer)
PhDr. Libor Vykoupil, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
prof. Mgr. Libor Jan, Ph.D.
Department of History - Faculty of Arts
Contact Person: Mgr. Hana Ambrožová
Supplier department: Department of History - Faculty of Arts
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
This oral exam proves learned knowledge and completes the study of the czech and worlds history of the 20th century.
Syllabus
  • History of the 20th century history. Theory, methods, literature.
  • Worlds history since WWI until disintegration of the Soviet Union (1914-1992).
  • Czech/czechoslovakian history since birth of independent Czechoslovakia until the end of comunist regime (1918-1989).
Literature
  • KÁRNÍK, Zdeněk. Malé dějiny československé : (1867-1939). 1. vyd. Praha: Dokořán, 2008. 502 s. ISBN 9788073631468. info
  • KÁRNÍK, Zdeněk. České země v éře První republiky (1918-1938). 1. vyd. Praha: Libri, 2000. 571 s. ISBN 80-7277-027-6. info
  • KÁRNÍK, Zdeněk. České země v éře První republiky (1918-1938). 1. vyd. Praha: Libri, 2002. 577 s. ISBN 8072770306. info
  • KÁRNÍK, Zdeněk. České země v éře První republiky (1918-1938). 1. vyd. Praha: Libri, 2003. 803 s. ISBN 8072770306. info
Assessment methods
oral exam
Language of instruction
Czech
The course is also listed under the following terms Autumn 2005, Autumn 2006, Autumn 2007, Spring 2008, Autumn 2009, Autumn 2010, Spring 2011, Autumn 2011, Spring 2012, Autumn 2013, Autumn 2015, Autumn 2016, Autumn 2017, Autumn 2018, Autumn 2019, Spring 2020, Spring 2021.
  • Enrolment Statistics (recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/autumn2020/HIAK112z