HIAK116 Bakalářská diplomová práce

Filozofická fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/0/0. 0 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. PhDr. Pavel Boček, CSc. (cvičící)
Mgr. Tomáš Borovský, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Tomáš Dvořák, Ph.D. (cvičící)
prof. Mgr. Lukáš Fasora, Ph.D. (cvičící)
doc. PhDr. Vladimír Goněc, DrSc. (cvičící)
prof. PhDr. Jiří Hanuš, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Bronislav Chocholáč, Dr. (cvičící)
prof. Mgr. Libor Jan, Ph.D. (cvičící)
prof. PhDr. Mgr. Tomáš Knoz, Ph.D. (cvičící)
prof. PhDr. Jiří Malíř, CSc. (cvičící)
Mgr. Tomáš Malý, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Martin Markel, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Denisa Nečasová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jiří Němec, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Zdeňka Stoklásková, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Libor Vykoupil, Ph.D. (cvičící)
prof. PhDr. Martin Wihoda, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. Mgr. Libor Jan, Ph.D.
Historický ústav - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Hana Ambrožová
Dodavatelské pracoviště: Historický ústav - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Bakalářská diplomová práce má minimální rozsah 50 000 znaků, je psána na bílém papíru formátu A4, očíslované listy jsou vyvázány do pevných desek. Závaznou součástí práce je titulní strana, která obsahuje název univerzity, fakulty, ústavu, název práce, typ práce (bakalářská diplomová), jméno zpracovatele, jméno vedoucího práce a rok zpracování, dále prohlášení autora o původnosti práce, obsah, soupis použitých pramenů a literatury a poznámkový aparát (vzor titulního listu viz webové stránky HÚ). Hotovou diplomovou práci ve dvou vyhotoveních student předloží k registraci na studijním oddělení děkanátu a poté odevzdá na ústavu. Diplomovou práci musí student odevzdat nejpozději v termínech do 30. dubna (pro obhajoby v červnovém termínu), do 30. června (pro obhajoby v prodlouženém zkouškovém období jarního semestru) a do 30. listopadu (pro obhajoby ve zkouškovém období podzimního semestru). V individuálním případě lze na základě písemné žádosti potvrzené vedoucím diplomové práce a vedoucím ústavu výjimečně akceptovat odevzdání diplomové práce v pozdějším termínu, nejpozději však do 20. května (pro obhajoby v červnovém termínu), do 1. září (pro obhajoby v prodlouženém zkouškovém období jarního semestru) a do 10. ledna (pro obhajoby ve zkouškovém období podzimního semestru).
Další komentáře
Studijní materiály
Poznámka k ukončení předmětu: Obhajoba práce je součástí bakalářské zkoušky
Předmět je vyučován každý semestr.
Poznámka k periodicitě výuky: každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2001, jaro 2002, podzim 2002, jaro 2003, podzim 2003, jaro 2004, podzim 2004, jaro 2005, podzim 2005, jaro 2006, podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2019/HIAK116