HIAK122 Státní závěrečná zkouška bakalářská

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/0. 0 kr. Ukončení: SZk.
Vyučující
doc. PhDr. Pavel Boček, CSc. (přednášející), Mgr. Hana Ambrožová (zástupce)
prof. Mgr. Lukáš Fasora, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Vladimír Goněc, DrSc. (přednášející)
prof. PhDr. Jiří Hanuš, Ph.D. (přednášející)
prof. Mgr. Libor Jan, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Mgr. Tomáš Knoz, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Jiří Malíř, CSc. (přednášející)
prof. PhDr. Martin Wihoda, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. Mgr. Libor Jan, Ph.D.
Historický ústav - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Hana Ambrožová
Dodavatelské pracoviště: Historický ústav - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Bakalářská zkouška má ověřit základní znalosti dějin českých zemí, dějin Československa a obecných dějin od raného středověku do současnosti, dále základní orientaci v dějepisectví a osvojení základů historické práce. K bakalářské zkoušce se může přihlásit jen ten posluchač, který získal výše předepsaný počet kreditů a vypracoval bakalářskou diplomovou práci. Téma diplomové práce si studenti mohou zvolit po dohodě s některým z pověřených učitelů, případně si vyberou téma z nabídky ústavu (formulář zadání viz webové stránky HÚ). K bakalářské zkoušce se student přihlašuje písemnou formou na sekretariátě ústavu (vzor přihlášky viz webové stránky HÚ), a to do 30. dubna pro červnový termín zkoušek, do 15. května pro zářijový termín zkoušek a do 30. listopadu pro lednový termín zkoušek. Nejpozději 5 dnů před vypsaným termínem zkoušky je student povinen potvrdit svou účast přihlášením se prostřednictvím IS.
Další komentáře
Studijní materiály
Poznámka k ukončení předmětu: Součástí je obhajoba písemné práce
Předmět je vyučován každý semestr.
Poznámka k periodicitě výuky: každý semestr.
Zářijový termín zkoušky nebude vypisován!.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2004, podzim 2004, jaro 2005, podzim 2005, jaro 2006, podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2020/HIAK122