HIAb01I Proseminář I

Filozofická fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Tomáš Malý, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jiří Němec, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Zdeňka Stoklásková, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Tomáš Malý, Ph.D.
Historický ústav - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Historický ústav - Filozofická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
HIAb01I/01: Po 16:00–17:40 B2.24, T. Malý, J. Němec, Z. Stoklásková
HIAb01I/02: Čt 12:00–13:40 D41, T. Malý, J. Němec, Z. Stoklásková
HIAb01I/03: Čt 10:00–11:40 D51, T. Malý, J. Němec, Z. Stoklásková
Předpoklady
NOW ( HIAb01 Úvod do studia dějepisu )
Souběžné absolvování kurzů Úvod do studia dějepisu a Úvod do PVH.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 120 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 113/120, pouze zareg.: 0/120
Mateřské obory
Cíle předmětu
Cílem je seznámit studenty s účelem, charakterem a fungováním základních institucí, které historik využívá při svém výzkumu. Pozornost je soustředěna také na příručky, které usnadňují orientaci jak ve vybraných institucích, tak v pojmech historické vědy.
Výstupy z učení
Studenti budou schopni: definovat a charakterizovat základní instituce historického výzkumu; vyjmenovat a používat příručky, které usnadňují orientaci jak ve vybraných institucích (archivní pomůcky, katalogy), tak v pojmech historické vědy (encyklopedie a jiné příručky); pochopit postupy historikovy práce, principy heuristiky a systematiku pramenů a literatury.
Osnova
  • Úvod: instituce historického výzkumu
  • Archiv města Brna
  • Moravský zemský archiv
  • Technické muzeum v Brně
  • Moravská galerie
  • Moravská zemská knihovna
  • Památník písemnictví na Moravě (Rajhrad).
Literatura
  • Literatura je shodná s kurzem Úvod do studia dějepisu.
Výukové metody
Seminář, práce ve skupině, diskuse.
Metody hodnocení
Zápočet, písemná práce.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Zapisujte souběžně s kursem HIAb01.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů

  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2019/HIAb01I