HIB032n Od rakouských Němců k Němcům sudetským

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Martin Markel, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Martin Markel, Ph.D.
Historický ústav - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Historický ústav - Filozofická fakulta
Rozvrh
St 10:00–11:40 B2.44
Předpoklady
! HIB0274 Od rakouských Němců
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 13 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět se věnuje vývoji národní identity Němců v českých (a alpských) zemích během 19. a 20. století a to na pozadí jejich dějin politických.
Studenti získají nejen faktografický přehled o německé společnosti v habsburské monarchii a Československu, ale jsou směřováni ke schopnosti aplikovat různé metody historiografie na výklad konkrétní látky a k rozvíjení kritického myšlení.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování kurzu: - znát materii vývoje česko-německých vztahů,
- se orientovat v teoriích národa,
- umět analyzovat veřejnou diskuzi s nacionalistickým podtextem a kriticky vyhodnocovat politickou rétoriku.
Osnova
 • Formování novodobých národů jako součást procesu modernizace, teorie nacionalismu, národ jako historický konstrukt.
 • Formování německého národa ve střední Evropě, otázka tzv. německého modelu.
 • Německý národ a otázka jejich státnosti, dichotomie Rakousko-Německo.
 • Politický vývoj rakouských Němců 1848-1914, dichotomie impérium-národní stát.
 • První světová válka a vznik národních států ve střední Evropě.
 • Čeští Němci v (jino)národním státě 1918-1938, zformování sudetoněmecké identity.
 • Čeští Němci v národním státě 1938-1945, národní stát a totalitarismus.
 • Zánik sudetoněmecké společnosti 1945-1949, čeští Němci jako vyhnanci a jako minorita v Československu.
 • Národní mýty českých Němců
Literatura
  povinná literatura
 • GELLNER, Ernest. Nacionalismus. Translated by Hana Novotná - Petr Skalník. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2003. 133 s. ISBN 80-7325-023-3. info
 • KŘEN, Jan. Konfliktní společenství : Češi a Němci 1780-1918. 1. vyd. Praha: Academia, 1990. 508 s. ISBN 8020003371. info
 • STANĚK, Tomáš. Odsun Němců z Československa 1945-1947. Vyd. 1. Praha: Academia, 1991. 536 s. ISBN 8020003282. info
 • STANĚK, Tomáš. Německá menšina v Českých zemích, 1948-1989. 1. vyd. Praha: Institut pro středoevropskou kulturu a politiku, 1993. 282 s. ISBN 8085241293. info
  doporučená literatura
 • SEIBT, Ferdinand a Petr DVOŘÁČEK. Německo a Češi : dějiny jednoho sousedství uprostřed Evropy. Vyd. 1. Praha: Academia, 1996. 464 s. ISBN 8020005773. info
Výukové metody
Přednášky doplněné diskusí s posluchači
Metody hodnocení
Ústní přezkoušení zaměřené na ověření dovedností studenta spojovat relevantní dílčí znalosti v logické souvislosti.
Další komentáře
Studijní materiály

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2020/HIB032n