HIB038n Duchovní tvář osvícenství v českých zemích

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Zdeňka Stoklásková, Ph.D. (přednášející)
Garance
PhDr. Zdeňka Stoklásková, Ph.D.
Historický ústav - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Historický ústav - Filozofická fakulta
Rozvrh
Po 12:00–13:40 B2.41
Předpoklady
! HIB0460 Osvícenství v českých zemích
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 12 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem kurzu je představit roli církve, státu a společnosti ve měnících se podmínkách osvícenské doby v českých zemích. Prioritou je pochopení základních vývojových trendů osvícenství v církevní sféře a jeho specifika v rakouském, resp. českém prostředí, čemuž napomáhá též analýza dobových textů, zejména satirických a kritických děl rakouských osvícenských literátů a rozbor diskuse „mužů kolem trůnu“ o směřování reforem v církevní oblasti.
Výstupy z učení
Student by po absolvování kurzu měl porozumět základním vývojovým trendům osvícenství v církevní sféře a jeho specifikům v rakouském, resp. českém prostředí.
Osnova
 • 1. Předehra osvícenství v církevním kontextu v Rakousku
 • 2. Josefínské církevní reformy
 • 3. Problematizované aspekty církevních reforem – klášterní asyl, klášterní žaláře, církevní procesí a poutě, církevní svátky, aj.
 • 4. Stát a církev: generální semináře, nový farní systém, chudinské okrsky
 • 5. Církev v satirických spisech osvícenských myslitelů
 • 6. Sekularizace společnosti
 • 7. Církev a revoluce, osvícení kněží
 • 8. Tolerovaná náboženství a jejich postavení
 • 9. Panovník, víra a církev
 • 10. Hospodářské dopady osvícenských církevních reforem
 • 11. Osvícenství a církev v právní ikonografii
 • 12. Svobodní zednáři a ilumináti
 • 13. Doznívání osvícenství a konzervativní vlivy
Literatura
  povinná literatura
 • HAUBELT, Josef. České osvícenství. 2., rev. a rozš. vyd., V na. Praha: Rodiče, 2004. 605 s. ISBN 8086695530. info
  doporučená literatura
 • Od barokní piety k interiorizaci víry? Problémy katolického osvícenství, Historie – Otázky – Problémy 2/2009
 • MAASS, Ferdinand (ed.), Der Josephinismus. Quellen zu seiner Geschichte in Österreich, 5 sv., Wien 1951-1961.
 • BODI, Leslie, Tauwetter in Wien. Zur Prosa der österreichischen Aufklärung 1781-1795, 2. vyd., Wien 1995.
 • KLINGENSTEIN, Grete a kol. (ed.), Österreich im Europa der Aufklärung, Wien 1980.
 • Bildergalerie katholischer Misbräuche, Frankfurt und Leipzig 1784
 • Bildergalerie klösterlicher Misbräuche, Franfurt und Leipzig 1784
 • TINKOVÁ, Daniela. Jakobíni v sutaně : neklidní kněží, strach z revoluce a konec osvícenství na Moravě. Vyd. 1. Praha: Argo, 2011. 359 s. ISBN 9788025704417. info
 • Post tenebras spero lucem : duchovní tvář českého a moravského osvícenství. Edited by Jaroslav Lorman - Daniela Tinková. Vyd. 1. Praha: Casablanca, 2009. 414 s. ISBN 9788073082468. info
 • MELMUKOVÁ, Eva. Patent zvaný toleranční. Vyd. 1. Praha: Mladá fronta, 1999. 238 s. ISBN 8020407413. info
 • Evangelíci v rané toleranční době v Čechách a na Moravě. Edited by Jiří Melmuk - Eva Melmuková-Šašecí - Ilja Burian. Vyd. 1. Praha: Oliva, 1995. s. 153-200. ISBN 80-85942-15-1. info
  neurčeno
 • ZLÁMAL, Bohumil. Příručka českých církevních dějin. I., Počátky latinského a slovanského křesťanství na Velké Moravě a v Čechách (800-1000). Olomouc: MCM, 2005. info
Výukové metody
Kurz má tři odlišné metodické formy: přednáškovou, seminární a praktickou. Přednáškovou realizuje vyučující, na seminární formě se podílejí i posluchači prostřednictvím představení svých seminárních prací formou referátů. Praktická forma je realizována společnou diskusí nad dobovými texty a vyobrazeními.
Metody hodnocení
Seminární práce.
Další komentáře
Studijní materiály

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2020/HIB038n