HIB0405 Kapitoly ke studiu totalitarismu a politických náboženství

Filozofická fakulta
podzim 2018
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Jiří Němec, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. Mgr. Libor Jan, Ph.D.
Historický ústav - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Historický ústav - Filozofická fakulta
Rozvrh
St 16:00–17:40 B1.41
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 25 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 4/25, pouze zareg.: 0/25, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/25
Mateřské obory/plány
předmět má 18 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Totalitní režimy se ve 20. století objevily jako nový fenomén, který zdánlivě nemá srovnání s žádným jiným typem politického režimu v moderní době. Kromě klasických interpretací totalitarismu (Franz Borkenau, Carl J. Friedrich, Hannah Arendt), lze totalitní systémy a ideologie nacionálního socialismu a komunismu uchopit také jako politická náboženství, jak se o to těsně před druhou světovou válkou nezávisle pokusili Raymond Aron a Eric Voegelin. Vycházeje z těchto konceptů a přístupů jejich následovníků, bude cílem přednášky seznámit se se všemi těmito koncepty a studovat jejich dějiny z hlediska vztahu ideologie, propagandy a proměn etických hodnot, včetně mesiášského záměru vybudovat dokonalý společenský řád na zemi a nastolit svět „nového člověka“. Výsledky koncepcí se budeme pokoušet aplikovat a ověřit během čtení dobových textů.
Osnova
 • 1. Úvodní úvahy a pojmy;
 • 2. Stručné dějiny totalitních systémů I. (nacionální socialismus);
 • 3. Stručné dějiny totalitních systémů II. (komunismus);
 • 4. George Orwell a literární fikce totalitarismu;
 • 5. Totalitarismus podle Franze Borkenaua;
 • 6. Totalitarismus podle Carla J. Friedricha;
 • 7. Totalitarismus podle Hannah Arendtové;
 • 8. Totalitarismus a politická náboženství podle Raymonda Arona;
 • 9. Totalitarismus a politická náboženství podle Erica Voegelina;
 • 10. Idea „nového“ člověka;
 • 11. Etika, morálka a rituály „nacionálně socialistického“ člověka v dobových textech;
 • 12. Etika, morálka a rituály „socialistického“ člověka v dobových textech;
Literatura
 • Voegelin, E.: Vzpomínky na život a filozofii. Brno 1998.
 • Aron, R.: Historie XX. století. Praha 1996, s. 137-216.
 • Bärsch, C.-E.: Die politische Religion des Nationalsozialismus. München 1997.
 • Voegelin, E.: Die politischen Religion. Wien 1938 (nové vydání 1993).
 • GENTILE, Emilio. Politická náboženství : mezi demokracií a totalitarismem. Translated by Hana Mondelli-Lhotáková. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2008. 223 s. ISBN 9788073251536. info
 • WOLTON, Thierry. Rudohnědá - nemoc 20. století. Vyd. 1. Praha: Volvox Globator, 2003. 436 s. ISBN 8072075136. info
 • ARON, Raymond. Opium intelektuálů. Translated by Helena Beguivinová. 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 2001. 355 s. ISBN 8020408428. info
 • BURLEIGH, Michael. The third reich :a new history. 1st pub. London: Pan Books, 2001. xxv, 965 s. ISBN 0-330-48757-4. info
 • FURET, François. Minulosť jednej ilúzie :esej o idei komunizmu v 20. storočí. Vyd. 1. Bratislava: Agora, 2000. 630 s. ISBN 80-967210-4-6. info
 • BESANÇON, Alain. Nemoc století :komunismus, nacismus a holocaust. Vyd. 1. Praha: Themis, 2000. 94 s. ISBN 80-85821-89-3. info
 • VOEGELIN, Erich. Nová věda o politice. Translated by Tomáš Suchomel - Ivo Lukáš. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2000. 170 s. ISBN 80-85959-67-4. info
 • MAIER, Hans. Politická náboženství :totalitární režimy a křesťanství. Translated by Klára Osolsobě. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 1999. 134 s. ISBN 80-85959-43-7. info
 • ARON, Raymond. Demokracie a totalitarismus. Translated by Vladimír Jochmann. 2. vyd. Brno: Atlantis, 1993. 218 s. ISBN 8071080640. info
Výukové metody
Aktivní účast na hodinách, četba a interpretace zadané literatury.
Metody hodnocení
Závěrečné kolokvium; seminární práce v podobě eseje na dané téma.
Další komentáře
Studijní materiály
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2010, jaro 2012, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2018/HIB0405