HIB0442 Kulturní dějiny vína

Filozofická fakulta
podzim 2018
Rozsah
2/0/0. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Martin Markel, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. Mgr. Libor Jan, Ph.D.
Historický ústav - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Historický ústav - Filozofická fakulta
Rozvrh
St 10:00–11:40 B2.43
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 60 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 54/60, pouze zareg.: 0/60, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/60
Mateřské obory
předmět má 13 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
seznámit se s dějinami vína coby kulturního fenoménu
Osnova
 • Vymezení „dějin vína“ v rámci historiografie
 • (odvětví kulturních dějin, definice základních pojmů- dějiny vína, dějiny vinařství a vinohradnictví, vztah k hospodářským dějinám, „dějiny vína“ v kontextu odborných zemědělských disciplín resp. „Bodenkultur“, pojem terroir- užší a širší vymezení, fenomén terroir a pozice historiografie mezi vědou a marketingem)
 • Obecné dějiny vína
 • (počátky výroby a pěstování vína, postavení vína v kulturách Přední Asie a antiky, vinařství ve středověké Evropě, obchod vínem aneb klaret, sherry a portské, Bordeaux, Burgundsko a šampaňské jako kulturní fenomén, klasifikace vín a trable 19. století, organizovanost oboru ve 20. st.)
 • Moderní dějiny moravského vinařství v kontextu podunajské oblasti
 • (vymezení pojmu Podunají, moravské vinařství v rámci habsburské monarchii aneb svět rakouských a uherských vín, vinařství za „prvního“ kapitalismu aneb od Josefa II. ke znárodnění, proces zeselštění vinařství v 18. století, vinařství a hospodářské reformy osvícenské éry, počátky a vývoj klasifikace vín a organizace trhu, regionální příklad vývoje na Znojemsku, vinařství jako fenomén sociální reprezentace, 1. světová válka a úpadek vinařství, hospodářské systémy nacionálněsocialistických režimů a postavení vinařství v nich, znárodnění a jeho dopad na kulturu vína)
Literatura
  povinná literatura
 • JOHNSON, Hugh, Příběh vína. Praha 2008
 • KRAUS, Vilém, Vinitorium historicum. Praha 2009.
 • FROLEC, Václav. Vinohradnictví : kapitoly z dějinného vývoje od minulosti do současnosti na Moravě a v Čechách. Vyd. 1. Brno: Blok, 1973. 297 s., 15. info
  doporučená literatura
 • JOHNSON, Hugh – ROBINSON, Jancis, Světový atlas vína. Praha 2002.
 • STEVENSON, Tom, Světová encyklopedie vín. Unikátní průvodce víny celého světa. Praha 1999.
 • ŠTĚPÁNEK, Václav, Tradice pěstování vína. In: Hustopeče: město uprostřed jihomoravských vinic (Eds. Jan, Libor – Nezhodová, Soňa). Hustopeče 2010, s. 673-734.
 • BURKE, Peter, Co je kulturní historie? Praha 2011.
 • HANÁK, Josef, Dějiny vinařství v Bzenci. Kulturně-historický nákres. Uherské Hradiště 1922.
 • DOMINÉ, André, Víno. Praha 2005.
 • HEYMANN-LÖWENSTEIN, Reinhard, Terroir. Weinkultur und Weingenuss in einer globalen Welt. Stuttgart 2009.
 • Dějiny vinařství na Moravě. Sborník příspěvků z konference, uspořádané ve dnech 16. – 17. září 2005 ve Slavkově u Brna. Brno 2005.
 • KILIÁN, Jan (Eds.), Trpké býti zdá se? : víno a vinařství v českých zemích ve středověku a v raném novověku : sborník příspěvků z konference konané v Mělníce 2.-4. dubna 2008. Mělník 2009.
 • MARKEL, Martin: Počátky klasifikace vín a organizace trhu vínem na Znojemsku v 19. století (aneb k hospodářské politice na Moravě). In: Historik na Moravě, Eds. Ambrožová, H. – Chocholáč, B. – Jan, L. - Pumpr, P. Brno 2009, s. 341-349.
 • WOOD, Ellen Meiksins. Původ kapitalismu : delší pohled. Translated by Rudolf Převrátil. [Praha]: Svoboda Servis, 2011. 177 s. ISBN 9788086320700. info
Výukové metody
přednášky a diskuse
Metody hodnocení
Kolokvium zaměřené na ověření dovedností studenta spojovat relevantní dílčí znalosti v logické souvislosti.
Informace učitele
dobové tisky:
-SCHAMS, Franz, Der Weinbau des oesterreichischen Kaiserstaates in seinem ganzen Umfange. Bd. 1 Ungarns Weinbau in seinem ganze Umfange, oder, vollständige Bescheibung sämmtlicher berühmten Weingebirge des ungarischen Reichs in statistisch-topographisch-naturhistorischer und ökonomischer Hinsicht. Pesth 1832.
-SCHAMS, Franz, Der Weinbau des oesterreichischen Kaiserstaates in seinem ganzen Umfange. Bd. 2, Ungarns Weinbau in seinem ganze Umfange, oder, vollständige Bescheibung sämmtlicher berühmten Weingebirge des ungarischen Reichs in statistisch-topographisch-naturhistorischer und ökonomischer Hinsicht. Pesth 1833.
-ŠIMÁČEK, Josef, Vinařství v království českém : spis jednající o počátcích, rozvoji a nynějším stavu vinařství = Der Weinbau im Königreiche Böhmen : Schilderung der Anfänge, der Entwicklung und des gegenwärtigen Standes des Weinbaues. Praha 1891.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2018/HIB0442

Nahoru | Aktuální datum a čas: 18. 12. 2018 20:22, 51. (lichý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému