HIB055n Radikalismus a reformismus. Rusko přelomu 19. a 20. století

Filozofická fakulta
podzim 2020
Rozsah
2/0/0. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučující
doc. PhDr. Radomír Vlček, CSc. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Radomír Vlček, CSc.
Historický ústav - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Historický ústav - Filozofická fakulta
Rozvrh
Čt 10:00–11:40 B1.41
Předpoklady
! HIA272 Rusko přelomu 19. a 20. stol.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 22 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 18/22, pouze zareg.: 0/22
Mateřské obory/plány
předmět má 12 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem kurzu je seznámit posluchače s vývojem ruského státu a ruské společnosti přelomu 19. století a 20. století. Jde zejména o poznání procesu formování, vývoje a projevů ruského radikálně sociálního myšlení, jehož kořeny tkvěly v 19. století a k jehož vyvrcholení došlo v prvních desítiletích 20. století. Důraz je položen na utváření a projevy ruského marxismu, leninismu a stalinismu. Ve středu pozornosti proto stojí kořeny, průběh a dopady ruských revolucí, zejména revoluce 1905-1907 a revoluce roku 1917.
Výstupy z učení
Po absolvování kursu bude student schopen:
- porozumět vývoji ruského státu a ruské společnosti přelomu 19. století a 20. století.
- vysvětlit dopad politických změn počátku 20. století na vývoj ruské společnosti a na proměny její každodennosti.
Osnova
 • 1) Historiografické směry a proudy o ruských revolucích 2) Formování ruské opozice – od raznočinců k radikálním demokratům
 • 3) Ruský anarchismus, nihilismus a narodnictví, raný marxismus
 • 4) Ruský liberalismus a jeho srovnání se západoevropským
 • 5) Konzervatizmus vlády cara Alexandra III. a Mikuláše II.
 • 6) Revoluce 1905-7
 • 7) Sergej Witte a Petr Stolypin – východisko z krize?
 • 8) Rusko za války a ve válce
 • 9) Ruská revoluce v únoru 1917
 • 10) Ruská revoluce v říjnu 1917
 • 11) Formování sovětského státu a společnosti
Literatura
  povinná literatura
 • VLČEK, Radomír. Tradice českých bádání o minulosti carského Ruska. In Slovanský přehled – Slovanské historické studie č. 3, 103, 2017, s. 539-588. ISSN 0037-6922.
 • FIGES, Orlando. Revolučné Rusko 1891-1991. Bratislava: Premedia 2015.285 s. ISBN 978-80-8159-250-8.
 • VYDRA, Zbyněk, Michal ŘOUTIL, Jitka KOMENDOVÁ, Kateřina HLOUŠKOVÁ a Michal TÉRA. Dějiny Ruska. Vydání první. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2017. 499 stran. ISBN 9788074223242. info
 • FITZPATRICK, Sheila. Ruská revoluce. Translated by Lubomír Sedlák. 1. vydání. Brno: CPress, 2017. 279 stran. ISBN 9788026416876. info
 • Dějiny Ruska 20. století. Edited by Andrej Borisovič Zubov. Vydání první. Praha: Argo, 2014. 949 stran. ISBN 9788025709214. info
 • MALIA, Martin E. Lokomotivy dějin : revoluce a utváření moderního světa. Translated by Marek Pavka. 1. vyd. Brno: CDK (Centrum pro studium demokracie a kultury), 2009. 427 s. ISBN 9788073251949. info
 • HANUŠ, Jiří a Radomír VLČEK. Interpretace ruské revoluce 1917. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2008. 182 s. Dějiny a kultura, sv. 16. ISBN 978-80-7325-150-5. info
 • REIMAN, Michal. Ruská revoluce : 23. únor - 25. říjen 1917. 2. upr. vyd. Praha: Naše vojsko, 1991. 302 s. ISBN 8020600310. info
  doporučená literatura
 • LENIN. Revoluce 1917. Translated J. Píč, A. Němec, B. Hůla, Vyd. 1. Praha: Komunistické knihkupectví a nakladatelství, 1924. 389 s. bez ISBN.
 • SWAIN, Geoffrey. A short history of the Russian Revolution. London-New York: I. B. Tauris 2017. 232 s. ISBN 978-1-78076-793-2.
 • BAKUNIN, Michail, Bůh a stát. Knutogermánská říše a sociální revoluce II. Vyd. 1. Praha: Herrmann & synové, 2014. 190 s. ISBN 978-80-87054-39-0
 • SLAVÍK, Jan. Ruská revoluce březnová ve vzpomínkách účastníků. Vyd. 1. Praha: Melantrich,1930. 387 s. bez ISBN.
 • PIPES, Richard. Dějiny ruské revoluce. Translated by Hana Gopaulová. Vydání druhé, revidované. Praha: Argo, 2017. 454 stran. ISBN 9788025722039. info
 • KREJČÍ, Oskar. Geopolitika Ruska. První vydání. Praha: Professional Publishing, 2017. 534 stran. ISBN 9788090659490. info
 • BERDJAJEV, Nikolaj Aleksandrovič. Prameny a smysl ruského komunismu. Translated by Jakub Šedivý. V českém jazyce vyd. 1. Praha: Prostor, 2012. 217 s. ISBN 9788072602629. info
 • TROCKIJ, Lev. Můj život. Edited by Iva Dvořáková. Vyd. 1. Praha: Academia, 2010. 588 s. ISBN 9788020018670. info
 • VYDRA, Zbyněk. Život za cara? : krajní pravice v předrevolučním Rusku. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2010. 552 s. ISBN 9788087378083. info
 • JAKOVLEV, Aleksandr Nikolajevič. Rusko plné křížů : od vpádu do pádu bolševismu. Translated by Jana Červenková - Milan Jungmann. 1. vyd. Brno: Doplněk, 2008. 226 s. ISBN 9788072392117. info
 • MALIA, Martin E. Sovětská tragédie : dějiny socialismu v Rusku v letech 1917-1991. Translated by Pavel Vereš. Vyd. 1. Praha: Argo, 2004. 566 s. ISBN 8072035665. info
 • SEBAG MONTEFIORE, Simon. Stalin : na dvoře rudého cara. Translated by Pavel Vereš. Vyd. 1. Praha: BETA, 2004. 757 s. ISBN 8073061600. info
 • BERDJAJEV, Nikolaj Aleksandrovič. Ruská idea : základní otázky ruského myšlení 19. a počátku 20. století. Vyd. 1. Praha: Oikoymenh, 2003. 247 s. ISBN 8072980696. info
 • SERVICE, Robert. Lenin : životopis. Translated by Pavel Vereš. Vyd. 1. Praha: Argo, 2002. 496 s. ISBN 8072034154. info
 • SOLONEVIČ, Ivan Lukjanovič. Koncentrační tábor: Rusko. Translated by Kateřina Jánská. 2. vyd., (v tomto překladu. V Praze: Bystrov a synové, 2000. 357 s. ISBN 80-85980-20-7. info
 • FIGES, Orlando. Lidská tragédie : ruská revoluce, 1891-1924 : A people's tragedy (Orig.). Vyd. 1. Praha: BETA, 2000. 837 s., [6. ISBN 80-86278-74-3-. info
 • VEBER, Václav. Mikuláš II. a jeho svět : (Rusko 1894-1917). Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2000. 505 s. ISBN 8071847933. info
 • Ruské a sovětské dějiny v české poválečné historiografii : sborník studií. Edited by Václav Veber. Praha: Společnost pro výzkum střední a východní Evropy v České republice, 1996. 94 s. ISBN 8071841900. info
 • TROCKIJ, Lev Davidovič. Zrazená revoluce. Edited by Jaroslav Šabata - Petr Uhl. 2. vyd. Brno: Doplněk, 1995. 263 s. ISBN 80-85765-30-6. info
Výukové metody
Přednáška 1,5 hodiny týdně
Metody hodnocení
Předpokladem úspěšného ukončení kursu je odevzdání písemné práce a úspěšné absolvování závěrečného pohovoru.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2020/HIB055n