HIDDC3 Doctoral Reading III

Faculty of Arts
Autumn 2021
Extent and Intensity
0/0. 5 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Taught online.
Teacher(s)
doc. PhDr. Pavel Boček, CSc. (seminar tutor)
Mgr. Tomáš Borovský, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. Tomáš Dvořák, Ph.D. (seminar tutor)
prof. Mgr. Lukáš Fasora, Ph.D. (seminar tutor)
doc. PhDr. Jiří Friedl, Ph.D., DSc. (seminar tutor)
doc. PhDr. Vladimír Goněc, DrSc. (seminar tutor)
prof. PhDr. Jiří Hanuš, Ph.D. (seminar tutor)
doc. PhDr. Ladislav Hladký, CSc. (seminar tutor)
PhDr. Bronislav Chocholáč, Dr. (seminar tutor)
prof. Mgr. Libor Jan, Ph.D. (seminar tutor)
prof. PhDr. Mgr. Tomáš Knoz, Ph.D. (seminar tutor)
prof. PhDr. Jiří Malíř, CSc. (seminar tutor)
doc. Mgr. Tomáš Malý, Ph.D. (seminar tutor)
doc. Mgr. Denisa Nečasová, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. Jiří Němec, Ph.D. (seminar tutor)
PhDr. Zdeňka Stoklásková, Ph.D. (seminar tutor)
doc. Mgr. Jaroslav Šebek, Ph.D. (seminar tutor)
doc. PhDr. Václav Štěpánek, Ph.D. (seminar tutor)
doc. PhDr. Radomír Vlček, CSc. (seminar tutor)
PhDr. Libor Vykoupil, Ph.D. (seminar tutor)
prof. PhDr. Martin Wihoda, Ph.D. (seminar tutor)
Guaranteed by
prof. PhDr. Jiří Malíř, CSc.
Department of History - Faculty of Arts
Contact Person: Mgr. Hana Ambrožová
Supplier department: Department of History - Faculty of Arts
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Obsahový plán seminářů vychází z aktualizovaných ročních studijních plánů doktorandů a jejich hlavní náplní je prezentace výsledků jejich samostatné tvůrčí vědecké práce. Semináře se konají za přítomnosti školitelů a všech posluchačů doktorského studia všech šesti semestrů. V rámci semináře určení doktorandi průběžně zveřejňují dílčí poznatky, sdělení, aktuality, nová zjištění a metodologické přístupy v oboru a své specializaci a rovněž poznatky se zahraničních stáží a pobytů a ze své účasti na konferencích apod. Nedílnou součástí seminářů je řízená diskuse k předneseným přednáškám a referátům.
Language of instruction
Czech
Further Comments
The course is taught annually.
The course is taught: in blocks.
The course is also listed under the following terms Autumn 2002, Spring 2003, Autumn 2003, Autumn 2004, Autumn 2005, Autumn 2012, Autumn 2013, Autumn 2014, Autumn 2015, Autumn 2016, Autumn 2017, Autumn 2018, Autumn 2019, Autumn 2020, Autumn 2022.
  • Enrolment Statistics (recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/autumn2021/HIDDC3