HVK_42 Magisterská diplomová práce

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
16 hodin individuálních konzultací. 0 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. PhDr. Mikuláš Bek, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Petr Kalina, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Petr Macek, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Vladimír Maňas, Ph.D. (cvičící)
doc. PhDr. Jana Perutková, Ph.D. (cvičící)
prof. PhDr. Lubomír Spurný, Ph.D. (cvičící)
prof. PhDr. Miloš Štědroň, CSc. (cvičící)
PhDr. Stanislav Tesař (cvičící)
doc. PhDr. Jiří Zahrádka, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Jana Perutková, Ph.D.
Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Jan Karafiát
Dodavatelské pracoviště: Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Předpoklady
VHK_41a Diplomový seminář I.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Požadavky na magisterskou diplomovou práci jsou dány studijními předpisy FF MU. Požadavky na oborovou práci stanoví Ústav hudební vědy.
Výstupy z učení
Student prokáže schopnost napsat odbornou muzikologickou práci na předepsané úrovni.
Osnova
  • Magisterský stupeň studia uzavírá posluchač diplomovou prací, jejíž rozsah stanoví studijní předpisy FF MU. Téma si posluchač zvolí po konzultaci s učitelem (příp. je mu učitelem s vědomím vedoucího ústavu zadáno) v rámci některého z vypsaných seminářů a o postupu své práce referuje v diplomovém semináři. Práce má mít rozsah a charakter středně velké knižní odborné monografie s kvalitním poznámkovým aparátem, bibliografií, dokumentací, rejstříky apod. Od diplomové práce se očekává, že obohatí oborovou komunikaci o vědecky relevantní pohled na nějaký dosud nezpracovaný problém dané disciplíny či interdisciplinárního kontextu
Literatura
  • ECO, Umberto a Ivan SEIDL. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. ISBN 80-7198-173-7. info
Výukové metody
konzultace
Metody hodnocení
Zápočet udělí vedoucí práce na základě odevzdání mgr. diplomové práce.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
jednooborové studium.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2020/HVK_42