HV_38a Bakalářská diplomová práce

Filozofická fakulta
jaro 2021
Rozsah
0/0/0. 0 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Petr Macek, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Vladimír Maňas, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Aleš Opekar, CSc. (přednášející)
prof. PhDr. Jana Perutková, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Miloš Štědroň, CSc. (přednášející)
PhDr. Petr Kalina, Ph.D. (cvičící)
prof. PhDr. Lubomír Spurný, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Stanislav Tesař (cvičící)
doc. PhDr. Jiří Zahrádka, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Vladimír Maňas, Ph.D.
Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Jan Karafiát
Dodavatelské pracoviště: Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 7 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět si zapisují studenti, kteří v příslušném semestru odevzdají bakalářskou práci. Požadavky na bakalářskou diplomovou práci jsou dány studijními předpisy FF MU.
Výstupy z učení
Student prokáže schopnost napsat odbornou muzikologickou práci na předepsané úrovni.
Osnova
  • Informace o struktuře a formální úpravě práce jsou k dispozici na stránkách Ústavu hudební vědy i Filozofické fakulty. Téma si posluchač zvolí po konzultaci s učitelem (příp. je mu učitelem s vědomím vedoucího ústavu zadáno) v rámci některého z vypsaných seminářů a o postupu své práce referuje v diplomovém semináři. Práce má mít rozsah a charakter menší odborné monografie s kvalitním poznámkovým aparátem, bibliografií, dokumentací, rejstříky apod. Od diplomové práce se očekává, že obohatí oborovou komunikaci o vědecky relevantní pohled na nějaký dosud nezpracovaný problém dané disciplíny či interdisciplinárního kontextu.
Literatura
    povinná literatura
  • ECO, Umberto a Ivan SEIDL. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. ISBN 80-7198-173-7. info
Výukové metody
konzultace
Metody hodnocení
Zápočet uděluje vedoucí práci na základě odevzdané práce.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každý semestr.
Požadavky na práci stanoví zvláštní předpis ÚHV.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020.