HV_49 Ruská opera 19.a 20. století

Filozofická fakulta
jaro 2020

Předmět se v období jaro 2020 nevypisuje.

Rozsah
2/0/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
prof. PhDr. Miloš Štědroň, CSc. (přednášející)
doc. PhDr. Jana Perutková, Ph.D. (pomocník)
Garance
prof. PhDr. Miloš Štědroň, CSc.
Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Jan Karafiát
Dodavatelské pracoviště: Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
předmět má 9 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Vývoj ruské opery od 60. let do přelomu 19. a 20. století.
Výstupy z učení
Student bude schopen poznat specifika jednotlivých skladatelů a zachytit vývojové tendence v ruské hudbě daného období.
Osnova
  • Čajkovskij, Musorgskij, Korsakov, Borodin - videorpojekce a nahrávky jsou analyzovány na pozadí hlavních proudů ruské literatury.
Literatura
  • TROJAN, Jan. Dějiny opery : tvůrci předloh, libretisté, skladatelé a jejich díla. Vyd. 1. Praha: Paseka, 2001. 482 s. ISBN 8071853488. info
  • TROJAN, Jan. Dějiny opery. II., Romantismus (19. století). Vyd. 1. V Brně: Janáčkova akademie múzických umění, 1981. 231 s. info
Výukové metody
přednášky
Metody hodnocení
ústní zkouška
Informace učitele
Literatura - viz virtuální knihovna ÚHV.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.

  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2020/HV_49