HV_706 Literární opera

Filozofická fakulta
podzim 2021

Předmět se v období podzim 2021 nevypisuje.

Rozsah
2/0/0. 5 kr. Ukončení: k.
Vyučující
doc. PhDr. Mikuláš Bek, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Mikuláš Bek, Ph.D.
Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Jan Karafiát
Dodavatelské pracoviště: Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Předpoklady
VH_39 Bakalářská zkouška
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 24 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je vysvětlení základu operní dramaturgie s důrazzem na italskou a francouzskou operu 19. století, a dále na vybrané skladatele (Strauss, Janáček ad.)
Výstupy z učení
Student bude schopen orientovat se v problematice hudební dramaturgie, a to zvláště s důrazem na operu 19. a 20. století.
Osnova
 • Základy operní dramaturgie
 • Dramaturgie italské opery 19. století
 • Dramaturgie francouzské opery 19. století
 • Zemlinsky: Eine florentinische Tragödie
 • Debussy: Pelléas et Mélisande
 • Janáček: Její pastorkyňa
 • Strauss: Salome
 • Strauss: Elektra
 • Berg: Wozzeck
 • Janáček: Věc Makropulos
 • Berg: Lulu
Literatura
  povinná literatura
 • Hudební divadlo jako výzva : interdisciplinární texty. Edited by Helena Spurná. Vyd. 1. Brno: Národní divadlo, 2004. 495 s. ISBN 8072581619. info
 • GIER, Albert. Das Libretto :Theorie und Geschichte einer musikoliterarischen Gattung. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1998. ix, 338 s. ISBN 3-534-12368-9. info
 • DAHLHAUS, Carl. Wagners Konzeption des musikalischen Dramas. München: Deutscher Taschenbuch Verlag, 1990. 154 s. ISBN 3-423-04538-8. info
 • DAHLHAUS, Carl. Vom Musikdrama zur Literaturoper. München: R. Piper GmbH, 1989. 331 s. ISBN 3-492-18238-0. info
  doporučená literatura
 • Pipers Enzyklopädie des Musiktheaters :Oper, Operette, Musical, Ballett. Edited by Sieghart Döhring - Uwe Steffen - Carl Dahlhaus. München: Piper, 1997. 793 s. ISBN 3-492-03972-3. info
 • Pipers Enzyklopädie des Musiktheaters :Oper, Operette, Musical, Ballett. Edited by Sieghart Döhring - Carl Dahlhaus. München: Piper, 1997. xx, 826 s. ISBN 3-492-02421-1. info
 • Pipers Enzyklopädie des Musiktheaters :Oper, Operette, Musical, Ballett. Edited by Sieghart Döhring - Carl Dahlhaus. München: Piper, 1994. xviii, 796. ISBN 3-492-02415-7. info
 • Pipers Enzyklopädie des Musiktheaters :Oper, Operette, Musical, Ballett. Edited by Sieghart Döhring - Carl Dahlhaus. München: Piper, 1991. xx, 794 s. ISBN 3-492-02414-9. info
 • Pipers Enzyklopädie des Musiktheaters :Oper, Operette, Musical, Ballett. Edited by Sieghart Döhring - Carl Dahlhaus. München: Piper, 1989. vxiii, 796. ISBN 3-492-02413-0. info
 • Pipers Enzyklopädie des Musiktheaters :Oper, Operette, Musical, Ballett. Edited by Sieghart Döhring - Carl Dahlhaus. München: Piper, 1986. xxii, 776. ISBN 3-492-02411-4. info
 • ZICH, Otakar. Estetika dramatického umění : teoretická dramaturgie [Zich, 1931]. V Praze: Melantrich, 1931. 408 s. info
Výukové metody
Přednáška, skupinové projekty a prezentace, čtení a domácí příprava.
Metody hodnocení
Podíl na skupinovém projektu. Esej v rozsahu 10 000 znaků analyzující vztah mezi literární předlohou, zhudebněným textem a hudbou ve zvolené opeře (na příkladu vhodně zvolené sondy, např. v rámci jedné scény)
Informace učitele
Řádný termín pro oedevzdání eseje v délce 10 000 znaků je 31.1. Opravný termín je 15.2.
Další komentáře
Předmět je vyučován jednorázově.
Výuka probíhá každý týden.

 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2021/HV_706