IJ2B063 Jazykový seminář VII

Filozofická fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Zuzana Šebelová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Ivo Buzek, Ph.D.
Ústav románských jazyků a literatur - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav románských jazyků a literatur - Filozofická fakulta
Rozvrh
Út 10:00–11:40 G12
Předpoklady
IJIA028 Bakalářská zkouška
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je další rozvoj jazykových kompetencí v italštině. Výchozí úroveň je C1, cílová (na konci magisterského studia) C2.
Výstupy z učení
Student bude umět: analyzovat italské odborné texty z hlediska morfologického, syntaktického a lexikálního; překládat odborné texty z italštiny do češtiny.
Osnova
  • Analýza italských odborných textů z hlediska morfologického, syntaktického a lexikálního; překlad z italštiny do češtiny.
Literatura
  • ECO, Umberto. Dire quasi la stessa cosa : esperienze di traduzione. 7 ed. Milano: Bompiani, 2007. 391 s. ISBN 9788845253973. info
  • Teorie contemporanee della traduzione. Edited by Roman Jakobson - Siri Nergaard. 3e ed. [Milano]: Bompiani, 2007. 431 s. ISBN 9788845224706. info
  • Dopo Babele : aspetti del linguaggio e della traduzione. Edited by George Steiner, Translated by Ruggero Bianchi. 1. ed. Milano: Garzanti, 2004. 613 s. ISBN 8811677513. info
  • HRDLIČKA, Milan. Translatologický slovník : výběr z českých a slovenských prací z teorie překladu. 1. vyd. Praha: Jednota tlumočníků a překladatelů, 1998. 99 s. ISBN 8090220894. info
  • LEVÝ, Jiří. České teorie překladu. Edited by Jiří Honzík. Vyd. 2., (rozdělené do dvo. Praha: Ivo Železný, 1996. 323 s. ISBN 8023728393. info
  • KNITTLOVÁ, Dagmar. Teorie překladu. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, 1995. 140 s. info
Výukové metody
Čtení, analýza a překlad textů, diskuse, domácí příprava.
Metody hodnocení
Aktivní účast ve výuce (docházka alespoň 70%), odevzdání písemných úkolů (3 písemné překlady během semestru). V případě více než 4 absencí písemné přezkoušení.
Vyučovací jazyk
Italština
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován naposledy.
.

  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2019/IJ2B063