IM033 Media-action I

Faculty of Arts
Autumn 2007
Extent and Intensity
1/1. 3 credit(s). Type of Completion: k (colloquium).
Teacher(s)
prof. ak. soch. Tomáš Ruller (lecturer)
Guaranteed by
doc. Mgr. Jana Horáková, Ph.D.
Department of Musicology - Faculty of Arts
Contact Person: doc. Mgr. Jana Horáková, Ph.D.
Timetable
Mon 14:10–15:45 FAVU
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
Fields of study the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
ZÁTIŠÍ (objekt) - POZOROVÁNÍ A VIZE 1. zátiší - základní fenomény - ticho (John CAGE), prázdno (Yves KLEIN), tma/světlo (James TURREL) 2. bezprostřední smyslové vnímání předmětného světa: haptické, chuťové, čichové, zvukové a vizuální kvality (Ana MENDIETA) 3. významové kvality zátiší: fetišizmus (Piero MANZONI) 4. fakticita věcí - koláž, celek/fragment, dokumentace/archív (Hanne DARBOVEN) 5. zátiší v čase - věci jako rekvizity (Klaus RINKE) 6. dematerializace/bezpředmětnost, umění-život (Allan KAPROW) PORTRÉT (subjekt) – VÝRAZ (image) 1. umělec/model - portrét/autoportrét - živé obrazy (GILBERT & GEORGE) 2. projekce/interpretace - reflexe/stylizace - prezentace (Pipilotti RIST / Vanessa BEECROFT) 3. maska a identita - voyerismus/vizionářství (Mariko MORI / Yasumasa MORIMURA) 4. výpověď - medializace (Robert MAPPLETHORPE / Andres SERRANO) 5. image v nových médiích: osobnost a výraz (Cindy SHERMAN) 6. zkušenost "já" - gesto (Bas Jan ADER / Skip ARNOLD)
Syllabus (in Czech)
  • 1. blok : ZÁTIŠÍ (objekt) - POZOROVÁNÍ A VIZE 1.10. - ticho (John CAGE), 8.10. - prázdno (Yves KLEIN) 15.10 - umění-život (Allan KAPROW) 22.10. - fetišizmus (Piero MANZONI) čas (Klaus RINKE) dokumentace (Hanne DARBOVEN) 18.10 - tma/světlo (James TURREL) 5.11. - smyslové kvality (Ana MENDIETA) 2. blok : PORTRÉT (subjekt) – VÝRAZ (image) 12.11. - umělec a model (GILBERT & GEORGE) 19.11. - výpověď a zveřejnění (Robert MAPPLETHORPE / Andres SERRANO) 26.11. - image a medializace (Cindy SHERMAN) 3.12. - identita a maska (Mariko MORI / Yasumasa MORIMURA) 10.12. - osobnost a gesto (Bas Jan ADER / Skip ARNOLD) 17.12. - reflexe a stylizace (Pipilotti RIST / Vanessa BEECROFT)
Language of instruction
Czech
Further Comments
The course is taught only once.
The course is also listed under the following terms Autumn 2010, Autumn 2013, Autumn 2016, Autumn 2019.
  • Enrolment Statistics (Autumn 2007, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/autumn2007/IM033